Wervingsactie voor allochtone politie-agenten

DEN HAAG, 27 aug. Voor de werving van in totaal duizend politie-agenten van vooral Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst wordt de komende zes jaar 75 miljoen gulden uitgetrokken. De speciale wervingsactie is nodig om het aantal allochtonen in de politiekorpsen omhoog te brengen. Acht procent van de bevolking is afkomstig uit minderheidsgroeperingen, maar het aantal buitenlandse agenten ligt aanmerkelijk lager. In Amsterdam, waar 18 procent van de bevolking allochtoon is, bestaat 3 procent van het korps uit allochtonen. In Rotterdam is het percentage 1 en in Den Haag 0,6. Aan de actie nemen 51 gemeenten deel die allemaal meer dan 1.000 inwoners tellen afkomstig uit minderheidsgroepen. De kosten van de actie worden gezamenlijk gedragen door de ministeries van justitie en binnenlandse zaken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken is het vooral de bedoeling om Turken en Marokkanen te werven omdat daarvan hooguit enkele tientallen in Nederland als agent dienst doen.