Wapens zwarten Zuid-Afrika in beslag genomen

JOHANNESBURG, 27 aug. Duizenden Zuidafrikaanse politieagenten en soldaten hebben in het weekeinde het zwarte woonoord Vosloorus en andere woonoorden in het gebied rondom Johannesburg afgegrendeld en grote hoeveelheden wapens in beslag genomen. De grootscheepse huiszoekingen begonnen enkele uren nadat de regering afgelopen vrijdag een beperkte noodtoestand had afgekondigd in 19 districten waaronder de 27 zwarte woonoorden vallen waar de strijd heeft gewoed die de afgelopen twee weken meer dan 500 mensen het leven heeft gekost. Het optreden van leger en politie valt samen met een algemene afname van het geweld die donderdag geleidelijk inzette. De politie heeft geen melding gemaakt van botsingen in de probeemgebieden tijdens het weekeinde.

Volgens politiemensen die betrokken waren bij de huiszoekings- en ontwapeningsoperatie zijn de meeste wapens afkomstig uit de grote pensions waar migrantenarbeiders, voornamelijk Zulu-stamleden uit de provincie Natal, wonen. Dit zou de veel gehoorde beweringen staven dat de Zulu-aanhangers van de Inkatha-beweging van Chief Mangosuthu Buthelezi de voornaamste agressors waren. Iedereen die gisteren het woonoord Vosloorus inging of het verliet werd door een politiecordon op wapens gecontroleerd. In het woonoord wemelde het van de zwaarbewapende politieagenten en soldaten die door de straten patrouilleerden en de pensions en huizenblokken doorzochten. In hoofdstraten stonden grote pantserwagens uitgerust met machinegeweren.

Leger en politie stuitten op een grote verscheidenheid aan wapens: speren, strijdbijlen, kapmessen, dolken en een enorme zeis die was gemaakt van het blad van een elektrische zaag. Veel wapens bleken in werkplaatsen te zijn gelast en geslepen. Er waren honderden zware knuppels met verdikkingen, knobkerries genaamd, die Zulu's tot afgelopen vrijdag in hun bezit mochten hebben omdat de regering deze zag als onderdeel van hun 'traditionele cultuur'. Verscheidene wapens waren met bloed besmeurd.

In de nabijgelegen woonoorden Kathletong en Thokoza en in Kagiso, een woonoord ten westen van Johannesburg, werden de huizen ook doorzocht. De huiszoekingen zullen doorgaan tot alle 27 woonoorden die binnen de zogenoemde 'onrustgebieden' vallen, onderzocht zijn.

Anders dan bij vroegere grootschalige politieacties in de woonoorden lijken de inwoners nu blij te zijn met de aanwezigheid van de veiligheidstroepen en de verhoudingen lijken, althans op het moment, goed. Verschillende inwoners zeiden opgelucht te zijn dat de bewoners van de pensions nu eindelijk werden ontwapend. 'Waarom heeft men dit niet al dagen geleden gedaan?', vroeg een man in een kruidenierszaak die in de rij stond met een agent. 'Misschien kunnen we nu eindelijk vrede krijgen.'

    • Allister Sparks