Vuilverbranding

ALKMAAR, 27 aug. De intergemeentelijke vuilverbranding Alkmaar (VVI) gaat de verbrandingsinstallatie renoveren. Met de bouw van een rookgasreiniger kan de installatie aan de nieuwe milieunormen voldoen. De VVI verwacht dat de vuilverbrandingsoven rond juli 1991 in gebruik kan worden genomen. De bouw van de rookgasreiniger kost 20 miljoen gulden. De ovens werden op 20 april op last van de Raad van State gesloten nadat een te hoge chlooruitstoot was aangetoond. Later bleken de ovens bovendien onaanvaardbaar hoge doses dioxinen te lozen.