Vredesmacht landt in Liberia ondanks verzet door rebellen Taylor

MONROVIA, 27 aug. De Westafrikaanse 'vredesmacht' die een einde moet maken aan de burgeroorlog in Liberia is zaterdag met enige tegenstand in de haven van de hoofdstad Monrovia aan land gegaan.

De circa drieduizend man tellende vredesmacht is er inmiddels in geslaagd enkele strategische punten in Monrovia in handen te krijgen, waaronder twee bruggen over de rivier de Mesurado, die naar het centum van de stad leiden. Bij aankomst werden de schepen van vijf leden van de Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Landen (ECOWAS) beschoten door troepen van de rebellenleider Charles Taylor, die zich steeds heeft uitgesproken tegen buitenlandse interventie in de burgeroorlog. Ten minste zes mensen van de vredesmacht werden hierbij gewond. Een eerste poging in Monrovia aan land te gaan, zaterdag, mislukte door de tegenstand van Taylors troepen; de schepen keerden voor enige tijd terug naar zee.

De aanhangers van de rivalen van Taylor, rebellen onder leiding van Prince Johnson, schoten in de lucht ter verwelkoming van de troepen uit Gambia, Ghana, Guinee, Nigeria en Sierra Leone. De soldaten van Johnson en Taylor zijn nog steeds in gevecht verwikkeld. Johnsons troepen hebben een wapenstilstand gesloten met de regeringssoldaten van de Liberiaanse president Doe. Zij zijn voorstanders van ingrijpen in de acht maanden oude strijd. Behalve een staakt-het-vuren tot stand brengen, wil de vredesmacht een voorlopige regering in Liberia installeren en binnen een jaar verkiezingen uitschrijven.

In Monrovia zijn nog zo'n twintig rebellen van Johnson achtergebleven nadat de bevelhebber van de vredesmacht, de Ghanese commandant Arnold Quainoo, Johnson opdracht heeft gegeven diens troepen terug te trekken. Zij beheersten grote delen van de hoofdstad, waaronder het havengebied. De troepen van Taylor hebben de rest van Liberia in handen. Het is Taylor tot nu toe niet gelukt president Doe te verdrijven die zich met ongeveer vijfhonderd trouwe soldaten nog steeds in zijn zwaar gebarricadeerde residentie in Monrovia verschuilt.

Een Ghanees containerschip is begonnen met het lossen van meer dan tweehonderd landrovers, vrachtwagens en tankers. De troepen richten kantoortjes en enkele gaarkeukens in. (Reuter, AP, AFP)