v. d. Broek: evenwicht in boycot tegen Irak bewaren

DEN HAAG, 27 aug. Hoewel de Veiligheidsraad het gebruik van geweld bij de blokkade van Irak nu heeft gesanctioneerd, blijft het volgens minister Van den Broek (buitenlandse zaken) noodzakelijk een evenwicht bewaren tussen datgene wat men wil bereiken, namelijk het schip laten stoppen, en de middelen die men daarvoor inzet. 'Met andere woorden: een schot onder de waterlijn als een schip niet meteen informatie verstrekt, zou een dergelijk evenwicht te buiten gaan', aldus de minister. 'Aangezien duidelijk aanwijzingen hebben bestaan dat men toch bezig was vracht richting Irak te vervoeren of elders in de Golf voor Irak te lossen, denk ik dat er voor potentiele ontduikers een ontmoedigende werking uitgaat van de resolutie, omdat schepen het risico lopen dat ze met een zekere mate van geweld tot stoppen worden gedwongen', aldus de bewindsman voor de VARA-radio.

Tot nu toe heeft het kabinet het standpunt ingenomen dat de twee Nederlandse fregatten die naar het Golfgebied onderweg zijn, anders dan voor zelfverdediging, geen geweld mogen gebruiken. Daarvoor zou een apart kabinetsbesluit nodig zijn, gevolgd door overleg met de Tweede Kamer. In een oproep van vier Nederlandse vredesorganisaties Generaals voor de Vrede, het Humanistisch Vredesberaad, Kerk en Vrede en Vrouwen voor Vrede aan de regering staat dat Nederland geen geweld mag gebruiken in de Golf-crisis. Zij menen dat Nederland moet pleiten voor onderhandelingen tussen alle betrokkenen onder auspicien van de VN. Een in Koeweit wonend Nederlands echtpaar met een 2-jarig kind is in de nacht van zaterdag op zondag per vliegtuig in Wenen aangekomen. Het drietal kwam uit Turkije, waar het vanuit Koeweit via Irak terecht was gekomen. Ze zaten in hetzelfde vliegtuig als Ch. Lagarde, een van de twee secretaresses van de Nederlandse ambassade in Koeweit die vrijdagavond in Turkije arriveerden.

De vrouw van het echtpaar heeft de Oostenrijkse nationaliteit en het kind zowel de Oostenrijkse als de Nederlandse. Het drietal was in de tellingen van het crisiscentrum van het ministerie van buitenlandse zaken als Nederlands opgenomen. Het totaal aantal Nederlanders in Irak is daarmee op 146 gekomen. In Koeweit verblijven nog 74 landgenoten. De Nederlandse ambassade werd tot vanmiddag nog steeds ongemoeid gelaten.