Twee fregatten van Nederland naar de Golf van Oman

PARIJS, 27 aug. De twee Nederlandse fregatten die naar de Golf zijn gestuurd, zullen gaan opereren ten oosten van de Straat van Hormuz in de Golf van Oman of iets zuidelijker. Dat was de verwachting op de conferentie van de chefs van staven van de WEU-landen, die vanochtend voor het eerst in Parijs bijeenkwamen om over de operaties in het Golfgebied te spreken.

De luchtverdedigingscapaciteit van de Witte de With is volgens Nederlandse marine-autoriteiten in dat gebied het best te benutten. De Koninklijke Marine zou graag zien dat het bevoorradingsschip Zuiderkruis de Nederlandse eenheid versterkt.

Behalve over de aanwezigheid van mijnen zijn de marines van de Westerse landen het meest bezorgd over de dreiging uit de lucht. Overigens zijn experts verdeeld over het aantal Mirages met Exocetraketten dat de Iraakse luchtmacht kan inzetten. De hoogste schatting is zeventig, de laagste niet meer dan vijftien. Maar de trefzekerheid van de Exocetraket staat voor hen wel vast. In de Golf zullen voorlopig alleen Amerikaanse, Britse, Franse en Sovjet-schepen patrouilleren. Naast het vaststellen van operatieterreinen houden de chefs van staven zich vandaag in Parijs ook bezig met het opstellen van gedragsregels, de vorm van samenwerking en de bijstandsverlening als een van de zeventig schepen in moeilijkheden komt. Ook wil men de logistieke planning bespreken, de toegang tot havens en het gebruik van elkaars bevoorradingsschepen.

De marinecommandanten van de WEU-landen voelen zich gesterkt door de uitspraak van de Veiligheidsraad dat minimaal geweld mag worden gebruikt om de economische maatregelen tegen Irak af te dwingen. Als multinationale eenheden worden gevormd zouden de grote landen van de WEU, als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, bij het opleggen van dwangmaatregelen de leiding moeten nemen.

De landen van de Westeuropese Unie willen voorkomen dat koopvaardijschepen door verschillende marines worden aangehouden. Daarom verdelen zij het operatiegebied voor de Straat van Hormuz, ten zuiden van de 27-ste breedtegraad in vakken waarin de verschillende eenheden zullen gaan opereren. Op een centraal punt moeten de inlichtingen over scheepvaartbewegingen, ladingen en vijandelijkheden of de dreiging daarvan worden verwerkt.

Nederland wil het liefst met de Britten samenwerken, zowel vanwege de ervaring die bij oefeningen is opgedaan als vanwege de taakopvatting. De Britten zouden de operationele leiding kunnen krijgen terwijl Nederlandse commandanten zelf het uiteindelijke commando voeren.

Nog steeds is het voor sommige WEU-landen, zo bleek vanochtend, vaag wat de inzet van de Fransen is. Het vliegdekschip Clemenceau heeft haar Super Etendard-gevechtsvliegtuigen (met Exocetraketten uitgerust) in Toulon achtergelaten en wacht nu nog in de haven van Djibouti. De marines van de WEU-landen krijgen van de Verenigde Staten satellietinformatie over de bewegingen van koopvaardijschepen op weg naar het Golfgebied. De chef van de marinestaf, jonkheer H. van Foreest, zal vanavond minister Ter Beek van defensie informeren over de resultaten van de conferentie. Vrij kort daarna zal minister Ter Beek besluiten welke taken de twee fregatten krijgen en of de Zuiderkruis zal afvaren. Op 6 september arriveren de Wit de With en de Pieter Floris in de Arabische Zee. Ruim voor dat tijdstip wil minister Ter Beek de instructies over commandovoering, operationele gedragsregels en samenwerking met andere eenheden voltooid hebben.

    • Willebrord Nieuwenhuis