Slowaken betogen voor onafhankelijkheid

RUZOMBEROK, 27 aug. Tienduizenden Slowaken hebben gisteren in Ruzomberok gedemonstreerd voor een onafhankelijk Slowakije. Het was de grootste manifestatie van Slowaaks nationalisme sinds de revolutie die vorig jaar een eind maakte aan het socialistische bewind in Tsjechoslowakije.

De demonstranten riepen leuzen als 'Lang leve de Slowaakse staat' en betuigden hun steun aan een voorstel het parlement en de regering te vragen Slowakije tot onafhankelijke republiek uit te roepen. De voorzitter van de Slowaakse Nationale partij (SNS), Vitazoslav Moric, eiste in een toespraak dat Slowaakse wetten op het grondgebied van Slowakije voorrang krijgen boven wetten van de federatie. De demonstranten volgens sommige bronnen 30.000 waren in Ruzomberok bijeen ter herdenking van Andrei Hlinka, de Slowaakse leider die tijdens het interbellum de Slowaakse Nationale Partij heeft aangevoerd. Hlinka stierf in 1938; na zijn dood heeft zijn partij binnen de door Hitler in het leven geroepen Slowaakse marionettenstaat met de Duitsers gecollaboreerd, reden waarom Hlinka's naam ten tijde van het socialisme altijd taboe is geweest: zijn beleid werd op een lijn gesteld met separatisme en fascisme en de herdenking van het afgelopen weekeinde was de eerste van deze aard sinds 1948. Het Slowaakse nationalisme heeft de afgelopen maanden veld gewonnen. In het parlement van Slowakije zijn drie nationalistische partijen vertegenwoordigd, waaronder de Slowaakse Nationale Partij. Deze partij werd bij de verkiezingen van dit voorjaar de vierde partij van Slowakije, met zestien zetels in het parlement, maar heeft sindsdien verder aan kracht gewonnen.

Tien partijen eisten onlangs in een verklaring onafhankelijkheid voor Slowakije, zonder daarbij echter duidelijk te maken of die haar beslag zou moeten krijgen binnen dan wel buiten het federatieve staatsverband met Bohemen-Moravie. Moric verklaarde zich gisteren echter onomwonden voorstander van een onafhankelijke republiek: 'Het 72 jaar durende huwelijk met de Tsjechen is mislukt'.

Tijdens de herdenking werd gisteren de Slowaakse vice-premier Jan Carnogursky, leider van de Christen-Democratische Beweging, uitgejouwd toen hij handhaving van de banden met Bohemen-Moravie bepleitte. (AP, Reuter)