Samas

Samas (kantooruitrusting) heeft vorig jaar een aandelenoptie-plan uitgevoerd voor circa 25 managers. Volgens dit plan kan voor de periode 1989 tot en met 1993 jaarlijks aan deze groep een aantal opties worden verstrekt tot maximaal 1 pct van het aantal uitstaande aandelen. De looptijd is telkens vijf jaar. Vorig jaar zijn 16.310 opties toegekend met een uitoefenprijs van fl.68,50 en een looptijd tot 13 oktober 1994, zo staat te lezen in het op 31 maart afgesloten boekjaar van de onderneming.

De investeringen bedroegen in de verslagperiode fl.23,4 mln tegen fl.27,9 mln in het voorgaande boekjaar. De belangrijkste investeringen vonden opnieuw plaats op het gebied vabn de automatisering van de administratie en de management-informatiesystemen. Voor het nu lopende boekjaar is in een investeringsniveau voorzien dat opnieuw substantieel boven de afschrijvingen zal liggen, maar nog ruimschoots binnen de voorziene kasstroom blijft.

Samas behaalde in het afgelopen boekjaar een nettowinst vasn fl.26,2 mln. Per aandeel steeg de winst over het met 3,9 pct toegenomen aandelenkapitaal van fl.6,74 tot fl.7,69. Voorgesteld is een contant dividend te betalen van fl.2,80 of naar keuze in aandelen. De grootte van het dividend in aandelen wordt 30 augustus bekendgemaakt.