Protest kunstenaars in VS tegen bezuiniging

BOSTON, 27 aug. Meer dan dertig ensembles en theatergroepen in en rond Boston hebben dit weekeinde geprotesteerd tegen de vermindering van overheidssubsidie voor de kunsten. Tegelijkertijd keerden zij zich tegen inperkingen van de vrijheid van kunstenaars, die zij bestempelen als maatregelen van censuur.

De gezelschappen, die meedoen aan een kunstfestival in het noordwesten van de Verenigde Staten, stopten voor drie minuten hun activiteiten. Tot de protesterende groepen behoorden het Boston Symphony Orchestra, dat optrad voor een publiek van tienduizend mensen in Tanglewood, meer dan tweehonderd kilometer ten westen van Boston. Andere gezelschappen die zich aansloten bij het kunstenaarsprotest waren het honderd dansers tellende Berkshire Ballet, de Hubbard Street Dance Company, het Berkshire Public Theatre en Shakespeare and Company, dat een voorstelling van As you like it onderbrak, zodat het publiek enkele minuten lang in het donker zat.

De organisatoren van de protestactie stelden, dat de interrupties waren bedoeld om het belang van kunst in de samenleving te onderstrepen en te wijzen op de problemen die nu ontstaan door een vermindering van regeringssteun. 'Cultuur moet worden beschouwd als een prioriteit, als een onderwerp dat in de verkiezingsstrijd veel aandacht verdient', zo werd opgemerkt. 'Steeds meer mensen krijgen hun morele en kunstzinnige opvoeding nog alleen van de televisie.'

Nogal wat boze woorden werden gewijd aan de National Endowment for the Arts, de verstrekker van subsidies, die controversiele kunstenaars zou boycotten. (AP)