Norit

Mede onder invloed van de wisselkoersen is de omzet van Norit (producent van actieve kool voor onder meer waterzuiveringsinstallaties) in het eerste halfjaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gedaald met bijna 11 pct en de nettowinst met ruim 15 pct. De omzet ging van fl.132,4 mln naar fl.118,2 mln en de winst van fl.16,7 mln naar fl.14,2 mln. Norit verwacht dat de netto-omzet in het tweede halfjaar niet echt zal afwijken van die over de tweede helft van vorig jaar. Het bedrijf verwacht dat de nettowinst dit jaar ongeveer 10 pct lager zal uitkomen dan die van 1989. Toen bedroeg het fl.29,5 mln. Norit hield in maart nog rekening met een bescheiden winststijging voor dit jaar, maar zei in mei al, dat het moeilijk zou zijn het hoge winstniveau van 1989 te evenaren. Bij onveranderde wisselkoersen zou de daling van de omzet in het eerste halfjaar 6 pct en van de winst 10 pct hebben bedragen.