Nog geen akkoord over Verenigingsverdrag

BERLIJN, 27 aug. Overleg op hoog niveau tussen regeringspartijen en oppositie in Bonn heeft vannacht nog niet geleid tot overeenstemming over het Verenigingsverdrag met de DDR. Op het niveau van deskundigen zal de komende dagen worden gepoogd een oplossing te vinden voor de uitstaande meningsverschillen. Het gaat daarbij vooral om de voor de oppositionele SPD, maar ook voor grote delen van coalitiepartner FDP, onaanvaardbare strafbaarstelling van abortus in Oost-Duitsland voor Westduitse vrouwen. Andere meningsverschillen betreffen de regeling van eigendoms- en vermogenskwesties in de DDR, de status van DDR-ambtenaren in het verenigde Duitsland en de financiering van de op het gebied van de DDR op te richten bondsstaten.

Woensdag zal in het kantoor van bondskanselier Kohl in Bonn opnieuw topoverleg plaatshebben. Alle Westduitse partijen hebben gisteren uitgesproken dat zij alles op alles willen zetten om tot een Verenigingsverdrag te komen dat in de Bondsdag en de Bondsraad op de vereiste tweederde meerderheid kan rekenen. Zonder zo'n verdrag zal de toetreding van de DDR worden geregeld door een overgangswet.

Oostduitse partijen hebben verscheidene Westduitse politici aangetrokken als lijstaanvoerders voor de deelstaatverkiezingen die op 14 oktober op het grondgebied van de huidige DDR worden gehouden. De SPD heeft in de zuidelijke deelstaat Saksen het prominente Westduitse parlementslid Anke Fuchs kandidaat gesteld. Kurt Biedenkopf, een vroegere rivaal van de Westduitse bondskanselier Kohl, zal de campagne voor de CDU in Saksen leiden. Klaus Klingner, minister van justitie in Sleeswijk-Holstein, is aangezocht als SPD-lijsttrekker in Mecklenburg. (Reuter)