Na het vertrek van voorzitter mr. W. J. M. Bordewijk; Veronicaverder zonder sfinx

'Dit succes hebben we met een hecht team bereikt, een team waarvan ook mr. Wouter Bordewijk een belangrijk lid was. Hij heeft Veronica in de loop der jaren om heel wat klippen geloodst en ons in het NOS-bestuur steeds vertegenwoordigd en op de juiste koers gehouden. Het spijt me dat het eerder genoemde conflict heeft geleid tot zijn vertrek.' Met deze woorden neemt Rob Out in de Veronica Gids van deze week afscheid van mr. W. J. M. voorzitter Bordewijk (63). Een bescheiden afscheid van de man die Veronica al van juridische bijstand voorzag toen het nog een door de politiek bedreigd schip was. Bordewijk was de advocaat van de gebroeders Verwey, de drie mannen die ervoor zorgden dat het schip in de vaart kwam en met uitzenden begon en doorging, alle geldgebrek, juridische perikelen en ruzies ten spijt.

'Bordewijk was betrokken vanaf de moeilijkheden die we hadden om een pendelboot de haven van Scheveningen uit te krijgen om het schip te bevoorraden', zegt Bull Verwey. De nu 80-jarige Verwey vertelt dat Bordewijk toevallig betrokken raakte. 'We zochten voor het vele juridische gedoe contact met het advocatenkantoor Derks in Utrecht en Bordewijk was daar een van de partners.' Het voortbestaan van het schip Veronica was altijd onzeker, maar bleef, ondanks de politieke dreiging, 14 jaar zijn muzikale evangelie verspreiden. Het overleefde een stranding, maar ging bijna ten onder in een poging concurrent Radio Noordzee tot zwijgen te brengen. De door een paar Scheveningers georganiseerde aanslag op de Mebo II, het zendschip van de concurrentie, bracht Bull Verwey en Norbert Jurgens, ook een medewerker van het eerste uur, een jaar in de cel. Bordewijk was, als juridisch adviseur, betrokken bij de poging om de Mebo II binnen de territoriale wateren te krijgen en tot zwijgen te brengen.

De geschiedschrijving van die episode werpt weinig licht op wat de rol van de diverse betrokkenen was. Ook de gevolgen van deze duistere affaire voor Bordewijk zijn niet echt duidelijk. Norbert Jurgens en Willem van Kooten die toen voor Noordzee werkte, weten het niet precies. Heeft de Orde van Advocaten Bordewijks betrokkenheid onderzocht? Was de aanslag de aanleiding tot Bordewijks vertrek bij kantoor Derks? Geen vragen waarop het antwoord makkelijk te krijgen is.

Feit is dat Bordewijk in 1973 urenlang het woord voerde in de hoorzitting die de Tweede Kamer hield, voorafgaand aan de stemmming over de zogenoemde Veronica-wetjes en dat Bordewijk een van de drijvende krachten achter de oprichting van een legale omroep was. Hij werd dan ook voorzitter van de Veronica Omroep Organisatie en bleef dat tot de verenigingsraad hem tien dagen geleden wegstuurde.

Bordewijk is geen man van veel woorden. Wel joviaal, maar ook een echt politicus, slim, arrogant en autoritair. 'Ondoorgrondelijk, maar wat hij zei moest gebeuren', zegt iemand die hem al kent uit de tijd van het schip. Bordewijk is niet bereid daar iets toe te voegen, hij heeft nooit erg open gestaan voor de pers. Toen Veronica zijn tienjarig bestaan als omroep vierde, gaf 'ome Wout' enkele interviews. 'De sfeer onder de mensen is bijzonder leuk en ik vind het fijn dat ik, als een wat oudere bok, toch geaccepteerd ben', zei hij tegen het Algemeen Dagblad. Zijn loyaliteit aan Hilversum was vanaf toen bekend: 'Ik geloof dat dit bestel ondanks zijn uiterste compromisserigheid nog niet eens zo gek is.'

Een uitspraak die de Verenigingsraad toen niet in actie zette. Rob Out, Wout Bordewijk, Peter de Jager en Lex Harding waren de mannen die in grote eensgezindheid RTL Veronique tot leven wekten. Out was de eerste die inzag dat het Luxemburgse CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion) geen slaafse partner was en wilde eruit stappen toen duidelijk werd dat een meerderheidsaandeel voor Tornado bv en dus voor Veronica voor CLT niet acceptabel was. Bordewijk dreef door, Harding wilde wel directeur van Veronique worden en de kameraadschap was zo sterk dat Out zijn maatjes hielp.

Toen de Verenigingsraad plotseling ontwaakte en Bordewijk de laan uitstuurde, zal Out ook deze vriend te hulp geschoten zijn. Maar Bordewijk had een te grote fout gemaakt toen hij advocaat Van Rossum wegstuurde. Diens echtgenote, hoofd van de juridische afdeling van Veronica, nam haar ontslag en wekte het ingeslapen machtsorgaan. Bordewijk moest weg.

Veronica heeft vanaf 1959 voor vette krantekoppen gezorgd. Bordewijk was er bij, bijna vanaf het allereerste begin, maar komt in berichten nauwelijks voor. De juridisch adviseur en advocaat die voorzitter werd, zat jarenlang als een spin in zijn web: de sfinx, de meester die zijn roerige klas voortreffelijk bespeelde, de onmisbare jurist in het kwartet dat de leuke plannen bedacht en steeds royaler werd beloond.

    • Wilma Cornelisse