Mogelijk 178 doden bij ramp Bosnie

BELGRADO, 27 aug. In Joegoslavie heeft men de hoop opgegeven 105 mijnwerkers, die sinds gisteren na een ontploffing van methaangas op een diepte van vijfhonderd meter opgesloten zitten, nog levend te kunnen bergen. De ramp dreigt de ergste te worden in de geschiedenis van de mijnbouw in Joegoslavie. Er zijn inmiddels al 73 doden geborgen.

De betreffende mijn in Dobrnja in Bosnie, een veertig jaar oude bruinkoolmijn, was pas vrijdag weer in gebruik genomen na een loonconflict. Gisteren deed zich op vijfhonderd meter diepte een ontploffing voor, waardoor gangen en schachten instortten en de 178 mijnwerkers ingesloten raakten. De ontploffing was zo hevig dat aan de oppervlakte zware blokken beton de mijnschacht uitvlogen en de ingang tot de mijn versperd raakte met verwrongen metaal. De ventilatie viel uit en de zes kilometer lange tunnel naar de ingesloten mijnwerkers raakte geblokkeerd met grote stukken rots.

Hoewel de reddingswerkzaamheden direct begonnen gaf men al in een vroeg stadium de hoop op de mijnwerkers nog te kunnen redden. De temperatuur is extreem hoog en in veel gangen hangt explosief gas.

De grootste mijnramp in Joegoslavie tot dusverre was die in een Bosnische mijn in 1965. Bij dat ongeluk vielen 128 doden. (Reuter, AP)