Miljoen extra voor politie in drie gemeenten metwijkteams

DEN HAAG, 27 aug. De politiekorpsen van de gemeenten Haarlem, Nijmegen en Enschede krijgen van minister Dales (binnenlandse zaken) elk een miljoen gulden extra voor de bestrijding van criminaliteit.

De drie gemeenten tekenen volgende week in Haarlem een bestuurscontract met het ministerie waarin ze beloven in ruil voor het geld te zullen streven naar een verhoging van het oplossingspercentage van misdrijven. Volgens het ministerie gaat het om een inspanningsverplichting: de gemeenten hoeven het geld niet terug te betalen als ze het doel niet halen. De criminaliteitsbestrijding moet vooral worden verbeterd door 'iets aan de organisatie van de bedrijfsvoering te doen', aldus het ministerie.

De drie gemeenten hebben ervaring met het werken met wijkteams. Daarbij wordt via een kleinschalige opzet en minder specialisatie gestreefd naar een beter contact met wijkbewoners. In een twee jaar geleden gehouden onderzoek naar de effectiviteit van deze opzet in Haarlem werd de aanpak 'spectaculair' genoemd. De omvang van de criminaliteit die in 1983 in Haarlem nog 'boven Amsterdams peil' lag, was na de invoering van de wijkteams tot onder het landelijk gemiddelde gedaald.