GS Limburg wijst verhoging van benzineaccijns af

MAASTRICHT, 27 aug. De aangekondigde accijnsverhoging op benzine met acht cent per liter frusteert de gewenste harmonisatie binnen de Europese Gemeenschap en zal wederom een omzetverlies betekenen voor benzinepomphouders in Limburg.

Dit hebben Gedeputeerde Staten van Limburg schriftelijk laten weten aan minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat. De verhoging moet van kracht worden op 1 november.

Gedeputeerde Staten wijzen de minister er op dat een onderzoek van het Economisch Bureau van de Rijksuniversiteit Limburg heeft uitgewezen dat deze provincie veel 'grensgevoeliger' is dan andere Nederlandse grensstreken. Het verlies in benzine-omzet beloopt 50 procent of meer per jaar door de jaarlijkse accijnsverhogingen. Het Limburgse verlies bedraagt meer dan de helft van het totale verlies in de gehele Nederlandse grensstreek.

Alleen al het verlies aan West-Duitsland betekent een daling van de werkgelegenheid in Limburg met 100 tot 180 arbeidsplaatsen, aldus het onderzoeksverslag. Alleen de zakelijke rijders zullen nog in Limburg blijven tanken.

Door de voorgenomen accijnsverhoging gaan er ook met Belgie grote verschillen ontstaan. De 105 benzinepompstations in Limburg hebben bekendgemaakt dat bij 79 bedrijven de omzet ten opzichte van 1986 is gedaald, bij sommigen zelfs met 60 procent.

GS doen op grond van deze bevindingen een dringend beroep op de minister om ernstig rekening te houden met de grote negatieve effecten van haar voorgenomen accijnsverhoging voor Limburg en vragen haar die accijnsverhoging niet te laten doorgaan. (ANP)