BVD knoopt nauwere banden met politie aan

DEN HAAG, 27 aug. De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) zal per 1 januari een hoge politieman in de leiding opnemen die als verbindingsman met politie en justitie zal fungeren. Het gaat om de Leeuwardense commissaris drs. N. H. E. van Helten (49), zo bevestigt de woordvoerder van het Friese korps. Dit najaar zal minister Dales (binnenlandse zaken) de Tweede Kamer een nota aanbieden waarin de taken voor de BVD in de komende jaren worden beschreven.

Door de radicale ontspanning tussen Oost en West is de spionage in Nederland door Oosteuropese landen dit jaar minder geworden. De BVD orienteert zich sindsdien op nieuwe werkterreinen. Naar verluidt wordt gedacht aan zware criminaliteit en ambtelijke corruptie. De BVD staat sinds medio 1988 onder leiding van iemand uit de politiewereld: de ex-plaatsvervangend directeur-generaal openbare orde van Binnenlandse zaken mr. A. W. H. Docters van Leeuwen. Van Helten is straks aan hem verantwoording verschuldigd. Zijn woordvoerder laat weten dat de nieuwe functie 'nog in de kinderschoenen staat'.

Het zou gaan om het onderhouden van bestuurlijke contacten met politie en justitie, ook op Europees niveau. Als hoofdredacteur van het Tijdschrift voor de Politie schreef Van Helten een jaar geleden dat 'de discussie over Europa 1992 duidelijk laat zien dat wij een intern veiligheidsbeleid moeten ontwikkelen voor de EG met open binnengrenzen'.

Op de achtergrond speelt dat na het Akkoord van Schengen de politieke prioriteit ligt bij inter-Europese samenwerking van politiediensten. Daarbij heeft in Nederland de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) het voortouw. Veiligheidsdiensten die zich beperken tot het klassieke inlichtingenwerk lijken daarbij enigszins uit de boot te vallen. Op dit moment is er al wel een commissie van hoge BVD- en CRI-ambtenaren bezig om afspraken te maken over samenwerking bij de terreurbestrijding.