Winst Fokker nu al net zo groot als in heel l989

ROTTERDAM, 25 aug. De winst van vliegtuigfabriek Fokker is in het eerste halfjaar gestegen van 14 tot 41,9 miljoen gulden. Dat is evenveel als Fokker over heel 1989 verdiende.

In die winst is begrepen een bijzondere bate van 10 miljoen gulden op de verkoop van de helft van de aandelen van Aircraft Financing en Trading aan Rolls Royce.

Voor het hele jaar verwacht Fokker zoals eerder gesteld een aanzienlijke hogere winst dan vorig jaar. Op de laatste aandeelhoudersvergadering werd een verdubbeling van de winst niet uitgesloten. Volgens bestuurslid E. J. Nederkoorn heeft de lagere dollarkoers geen invloed op de marges van Fokker, omdat de dollarschommelingen zijn afgedekt.

Met de produktie van nieuwe toestellen zit Fokker, volgens Nederkoorn op schema. Dit jaar zullen ongeveer 33 F50's en 38 F100's worden geproduceerd. Evenals vorig jaar ligt het zwaartepunt van de leveringen in de tweede helft van het jaar. In de eerste zes maanden verkocht Fokker zeven F50's en 28 F100's.

Fokker zei in het jaarverslag over 1989 voor dit jaar 290 miljoen investeringsverplichtingen aan te zullen gaan, om de produktielijnen efficienter te maken, maar blijkens de halfjaarbalans is dit geld nog niet besteed.

Volgens Nederkoorn is dat wat in de tijd verschoven. Om de doorlooptijd te verkorten was aanvankelijk de bouw van een hele nieuwe fabriek naast de bestaande overwogen. Maar door moderniseringen is de bestaande capaciteit voldoende uitgebreid. 'We zijn in de markt om vliegtuigen te verkopen, niet om gebouwen neer te zetten', aldus Nederkoorn, die er tevens op wijst dat de investeringsuitgaven niet precies per jaar 'in mootjes gehakt kunnen worden.' Nederkoorn heeft er overigens ondanks de dalende dollar geen spijt van dat Fokker heeft besloten geen tweede produktielijn in de Verenigde Staten te bouwen. De produktiekosten daar zouden toch niet veel lager liggen dan hier. Het plan was ook gebaseerd op strategische overwegingen. 'We boden de Amerikaanse defensie-industrie een opportunity om mee te doen aan de commerciele kant. Maar ze wilden niet. Mede daarom is het goed om hier mean and lean te produceren.' Fokkers orderpositie blijft goed. De F100 is voor de eerste vier jaar uitverkocht. De orders voor de F50 turboprop komen meestal op een wat kortere termijn. Zoals bekend dragen de F50 en F100 nog niet bij aan de winst van Fokker. Dat break-even punt wordt pas in het midden van de jaren negentig bereikt. Het bedrijfsresultaat is nu nog volledig te danken aan de defensie-activiteiten en de handel in vliegtuigen, die volgens Nederkoor een winstcapaciteit van 100 miljoen voor rente en belastingen hebben.

Nederkoor voorziet niet dat de huidige perikelen in het Midden-Oosten van invloed zijn op de jaarlijkse groei van het luchtverkeer van 4 a 5 procent, waarop Fokkers schatting van de markt voor zijn toestellen is gebaseerd. 'Dat zijn lange termijn gemiddelden.'

Evenmin verwacht hij dat de slechte resultaten die verschillende luchtvaartmaatschappijen recentelijk meldden van invloed zijn op de vervangingsvraag. 'Integendeel, juist wanneer het slecht gaat is het van belang met modern materiaal te vliegen. Dat is qua onderhoud veel goedkoper. Dan gooi je de oude toestellen er het eerst uit.'

Nederkoorn verwacht ook niet dat de financiering van nieuwe toestellen luchtvaartmaatschappijen tot terughoudendheid zal nopen bij het investeren: 'Daarvoor hebben we immers leasemogelijkheden, zoals GPA.'