VastNed

De nettowinst van VastNed (vastgoed) is de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen van fl.6 miljoen naar fl.9,3 miljoen. Per aandeel kwam de winst uit op fl.4,01 tegen fl.4,12 vorig jaar.

De intrinsieke waarde per aandeel is sinds eind 1989 gestegen met fl.3,66 naar fl.118,79 door de waardestijging van het onroerend goed en de daaraan gerelateerde agio begrepen in de uitgifteprijs van de aandelen. Het totale beleggingsresultaat over de eerste zes maanden komt daarmee op fl.7,67 per aandeel.