Vaste Waarden

Vaste Waarden Nederland (VWN), belegging in klein en middelgroot commercieel onroerend goed in Nederland, heeft in het eerste halfjaar een totaal beleggingsresultaat behaald van fl.9,6 miljoen of 5,1 procent van het eigen vermogen. In de overeenkomstige periode van 1989 was het resultaat fl.7,1 miljoen. Het belegde vermogen steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van fl.241,4 miljoen naar fl.279,7 miljoen. Uitgaande van de huidige marktomstandigheden handhaaft de directie de prognose dat het totale rendement dit jaar ten minste gelijk zal zijn zijn aan dat van 1989 (9,1 procent).