V-raad stemt in met acties tegen Irak

NEW YORK, 25 aug. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanmorgen overeenstemming bereikt over maatregelen om het handelsembargo tegen Irak kracht bij te zetten. De VN-resolutie staat Westerse eenheden nu toe 'op de specifieke omstandigheden afgestemde maatregelen' te nemen, onder auspicien van de Veiligheidsraad. Met dit nuanceverschil probeerden de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad grotere steun van de tien overige leden van de Veiligheidsraad te verwerven. In de tekst wordt niet langer direct verwezen naar het gebruik van geweld, anderzijds zijn de nu toegestane maatregelen niet meer gebonden aan een minimum.

De resolutie wordt gezien als 'een produkt van voorbeeldige samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie', zoals een Westerse diplomaat het noemde. Als tegemoetkoming aan de wensen van de Sovjet-Unie wordt VN-lidstaten in het nieuwe ontwerp tevens gevraagd politieke en diplomatieke middelen maximaal te benutten om de naleving van de resolutie 661 zeker te stellen. Met die resolutie hebben de Verenigde Naties Irak op 6 augustus een verplicht handelsembargo opgelegd.

Ook wordt in de nieuwe versie verwezen naar het Militaire Stafcomite (MSC) van de VN. De lidstaten worden opgeroepen hun acties ter naleving van het embargo te coordineren, gebruikmakend van dit MSC, en na overleg met de secretaris-generaal van de VN te rapporteren aan de Veiligheidsraad. Deze omschrijving gaat minder ver dan het overdragen van gezag over de vloot aan het MSC, waartegen de Amerikanen, Britten en Fransen zich verzetten.

De VN hebben sinds de oprichting in 1946 nooit eerder gebruik gemaakt van het MSC. Dit is een sluimerend orgaan dat voorziet in periodiek overleg tussen de opperbevelhebbers van de strijdkrachten van de vijf permanente leden. In de nachtelijke uren probeerden niet-gebonden landen de tekst van de vijf te amenderen, zonder resultaat. Tot zover onze correspondent. Sovjet-president Michail Gorbatsjov heeft gisteravond een laatste oproep gedaan aan de Iraakse president Saddam Hussein de uitspraken van de Veiligheidsraad te respecteren door zich terug te trekken uit Koeweit en alle buitenlandse gijzelaars vrij te laten. Dat heeft het persbureau TASS meegedeeld. In een persoonlijke, dringende boodschap zei Gorbatsjov dat het negeren van de eisen de Veiligheidsraad 'onvermijdelijk zal dwingen passende aanvullende maatregelen te nemen'.

Hij noemde de situatie in het Golfgebied 'uitzonderlijk en zeer gevaarlijk'.

Gorbatsjov had eerder de Iraakse invasie en annexatie van Koeweit al betiteld als 'verraad'.

(AFP, AP, Reuter)

    • Willem Offenberg