Studie naar een 'presentatiepunt' kostuumcollecties

UTRECHT, 25 aug. Op initiatief van het Centraal Museum in Utrecht wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een Nederlands kostuummuseum, althans een centraal 'presentatiepunt' van de kostuumcollecties uit het bezit van de verschillende musea: het Haags Gemeentemuseum, het Rijksmuseum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht.

Het onderzoek, dat in overleg met de Nederlandse Kostuumvereniging wordt gevoerd, moet uitmonden in een nota die volgende maand wordt aangeboden aan WVC. De kostuums in museumbezit bevinden zich op dit ogenblik verspreid over een aantal plaatsen in Nederland. De collectie van het voormalige Nederlands Kostuummuseum in Den Haag, in 1985 overgegaan naar het Haags Gemeentemuseum, ligt sinds begin vorig jaar vrijwel geheel in de depots.

De tweede Nederlandse permanente kostuum-tentoonstelling, in het Rijksmuseum in Amsterdam, was sinds 1988 grotendeels gesloten, omdat de expositieruimte niet langer geschikt werd bevonden. De collectie van het Centraal Museum zelf is op het moment evenmin opgesteld. Al jaren gaan er daarom stemmen op om te komen tot de oprichting van een nieuw nationaal kostuummuseum, waarin de drie collecties zouden worden samengevoegd. In het huidige voorstel wordt echter nadrukkelijk niet gesproken van een 'museum': de kostuumdepots bij de musea in Den Haag, Utrecht en Amsterdam zouden in gebruik blijven. Er zou alleen sprake zijn van een gemeenschappelijke expositieruimte.

Midden september zal de nota, waaraan de betrokken musea werken, worden aangeboden aan het ministerie van WVC. De meningen van de belangrijkste betrokken partijen de musea zelf, de gemeentebesturen, deskundigen, WVC en andere belanghebbenden worden daarvoor geinventariseerd. J. Locher, hoofdconservator van het Haags Gemeentemuseum, wil geen commentaar geven. B.du Mortier, kostuumconservatrice van het Rijksmuseum, zegt dat het Rijksmuseum wel bruiklenen aan zo'n 'presentatiepunt' wil afstaan voor tijdelijke tentoonstellingen, maar dat het Rijksmuseum ook zelf plannen met de eigen collectie heeft. 'De textielafdeling is destijds gesloten in afwachting van een verbouwing', aldus Du Mortier. 'Inmiddels hebben wij echter de zogeheten Islam-zaal aangewezen gekregen als nieuwe tentoonstellingsruimte. Die zaal wordt eind volgend jaar in gebruik genomen. We hebben al een reeks tentoonstellingen gepland rondom hoogtepunten uit onze verzameling.' De gemeente Utrecht en de gemeente Den Haag laten weten nog geen standpunt te hebben ingenomen.

In een interview met deze krant begin vorig jaar gaf directeur Ex van het Centraal Museum te kennen dat het exposeren van de kostuumcollectie in zijn museum voor hem 'geen prioriteit' had. Ook directeur R. Fuchs van het Haags Gemeentemuseum deelde begin vorig jaar in een nota gericht aan BenW van Den Haag mee dat de kostuumcollectie geen museumonderdeel is waarop hij zijn beleid wil 'concentreren'. Hij bepleit al jaren de oprichting van een apart Nederlands Kostuummuseum.