Stijging van olieprijzen zet de obligatiemarkt onder druk

UTRECHT, 25 aug. De obligatiemarkt gaf de afgelopen week meer prijs dan de vorige. Het feit dat de olieprijs de 30 dollar-barriere doorbrak was hiervan wellicht de voornaamste oorzaak. Het rendement op de jongste 10-jarige staatsleningen steeg bijgevolg fors, dat wil zeggen meer dan 10 basispunten, zodat een niveau van ruim 9,10 procent werd bereikt.

Volgens het CPB betekent een olieprijs van gemiddeld 30 dollar in 1991 dat de inflatie met 0,8 procent tot boven 3 procent uitstijgt. Kijken wij naar de Westduitse Bundesanleihen, dan kan worden geconstateerd dat de rentestijging daar minder was zodat in het 10-jarige looptijdsegment het negatieve rendementsverschil met Nederland tot circa 15 basispunten opliep. Dit is verwonderlijk in een week dat zich in Oost-duitsland een crisis-situatie voordeed. Wellicht zal het besef dat de datum van de eenwording erdoor naar voren zou (moeten) worden geschoven als het spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel hebben gefungeerd.

Verder bleek ook de juli-maand nog geen alarmerend Duits inflatienieuws te bevatten: de importprijzen waren ten opzichte van juni met 0,1 procent gedaald, en lagen 3,9 procent onder het niveau van juli 1989. Binnen het EMS is de spanning inmiddels weggenomen, wat voornamelijk aan de opnieuw zwakke dollar kan worden toegeschreven. De Spaanse peseta en de Italiaanse lire nemen weliswaar nog steeds de hoogste posities in maar daadwerkelijke valuta-interventies zijn niet meer nodig. In het verleden was het vaak zo dat zwakte voor de dollar tot officiele koersaanpassingen leidde, waarbij zuidelijke landen hun valuta tegenover de D-mark en gulden moesten devalueren. De verhouding tussen D-mark en gulden bleef opnieuw rond de fl.

1,1267 spilkoers gehandhaafd. De Nederlandsche Bank stelde gisteren de banken in staat tegen een onveranderd tarief van 8 procent en voor de duur van een volle week in te schrijven op nieuwe speciale beleningen. De toegewezen 1,4 miljard gulden werd door de markt als toereikend beoordeeld. Met ingang van woensdag had de Bank overigens de Kasreserveverplichting tot 5,5 miljard gulden fors verhoogd, zich daarmee de mogelijkheid verschaffend tot fine-tuning.

Eurokapitaalmarkt

De koersen op de eurokapitaalmarkt stonden de afgelopen week weer onder druk van de spanningen in het Midden-Oosten, de dalende dollarkoers en de scherpe koersval op de beurs in Tokio. In de VS steeg de kapitaalmarktrente tot boven de 9 procent wat verklaart kan worden uit de geringe belangstelling voor dollarbonds vanuit het buitenland nu deze valuta onder druk blijft staan terwijl de binnenlandse beleggers in de VS de afgelopen week werden afgeschrikt door steeds verder tegenvallende begrotingstekorten. Men behoeft zich hier voorlopig geen zorgen te maken over te weinig beschikbaar materiaal. Onder de recessiedreiging gingen de junkbonds de afgelopen week ook weer in koers achteruit.

Op de eurokapitaalmarkt steeg het gemiddelde rendement op dollarleningen de afgelopen week tot circa 91/2 procent. Standard Credit Card Trust (een dochter van Citicorp) kwam met een emissie die tegelijkertijd op verschillende plaatsen in de wereld werd uitgebracht. Het betrof een lening in twee tranches. Het eerste deel van 1,25 miljard dollar met een coupon van 87/8 procent en een looptijd van drie jaar werd uitgegeven tegen 99,91 procent. Het tweede deel van 155 miljoen dollar is achtergesteld en heeft een coupon van 91/8 procent maar overigens dezelfde voorwaarden.

Voor deze lening die gedekt wordt door credit card-tegoeden en waarvan 450 miljoen dollar buiten de VS werd geplaatst was vooral belangstelling bij beleggers met dollarbelangen. In continentaal Europa was de animo gering als gevolg van het valutarisico. Ondanks de scherp dalende beurs in Tokio was de emissie-activiteit op het gebied van Japanse warrant-leningen de afgelopen week groot.

Na een aanvankelijke terughoudendheid ontstond er in de loop van de week een stijgende belangstelling voor nieuwe emissies op dit gebied. Bestaande warrantleningen daalden fors en de premie op deze warrants is momenteel zeer hoog. De nieuwe leningen hebben aandelen-warrants waarvan de uitoefenprijs pas de volgende week wordt vastgesteld en misschien valt dit wel samen met een bodem in de markt.

Voor euroleningen in hoogrentende valuta blijft een goede belangstelling bestaan.

Shell Australia Ltd. kwam met een driejarige lening van 100 miljoen Australische dollars naar de markt met een coupon van 141/2 procent. De belangstelling hiervoor was goed.

Bron: Rabobank Nederland Beleggingsonderzoek