RUSLAND

In het huidige tijdsgewricht lijkt er geen enkele zichzelf respec terende uitgeverij in Nederland te zijn die niet bezwijkt voor het verlangen haar boek over de Sovjet-Unie uit te brengen. Agon publiceerde onlangs het mooiste boek, althans qua uiterlijk, in deze reeks: Atlas van Rusland. Het is een ietwat misleidende titel. Dit is geen atlas, maar een serieuze, goed geschreven en fraai geillustreerde cultuurgeschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie.

Het is het aangewezen moment, stellen de schrijvers in hun voorwoord, 'voor een boek dat de stof aandraagt voor een oordeel over de geschiedenis van een cultuur waarvan de Russen zich zelf bijna de volle duizend jaar lang zowel met een gevoel van trots als van smart bewust zijn geweest'.

(De gekunsteldheid van deze zin is niet typerend voor de overigens heldere stijl van de auteurs). Atlas van Rusland belooft de achtergronden van de turbulente tijden die de Sovjet-Unie nu doormaakt en waarover ' westerse journalisten en politici weliswaar vaak uitgesproken, maar zwak gefundeerde meningen klaar hebben'.

Het boek bestaat uit drie delen: een inleiding van geografische en etnografische aard, een overzicht van ruim tweeduizend jaar Russische geschiedenis (met nadruk op cultuur-historische aspecten: architectuur, literatuur, kerk) en een korte reeks typeringen van de huidige vijftien Sovjet-republieken.

Atlas van Rusland behoort tot het genre boeken waarvoor ooit de term populair-wetenschappelijk is bedacht: niet te moeilijk, niet te makkelijk, serieus maar leesbaar en zonder voetnoten. Op het historische verhaal van Milner-Gulland en Dejevsky is weinig af te dingen. Het is helder, informatief en doordacht. Nog fraaier dan de tekst is de vormgeving. Atlas van Rusland bevat naast een aantal overzichtelijke historische en geografische kaarten zo'n driehonderd foto's, van obligate portretten en pittoreske landschappen tot en met prachtige full-colour reprodukties. Het boek is bovendien keurig afgewerkt met een hoofdstuk (en zwart-wit foto's) over 'perestrojka', een bijgewerkte bibliografie en een verklarende woordenlijst.

    • Agon 1990
    • Nikolai Dejevsky 240 Blz