Rechter geeft justitie ongelijk met asielbeleid

ROTTERDAM, 25 aug. De raadkamer van de rechtbank in Roermond heeft de onmiddellijke invrijheidstelling gelast van een Roemeen die op grond van het nieuwe asielbeleid van de staatssecretaris van justitie in verzekerde bewaring was gesteld. Bovendien moet de Staat de Roemeen honderd gulden schadevergoeding betalen voor elke dag dat hij in hechtenis heeft gezeten.

De overwegingen van de raadkamer zijn niet vrijgegeven omdat de zaak achter gesloten deuren is behandeld. De raadkamer wijkt met deze uitspraak volledig af van een uitspraak van de raadkamer in Assen die eerder deze week de vreemdelingenbewaring van drie andere Roemenen niet onrechtmatig oordeelde.

In een eerste reactie zegt een woordvoerder van het ministerie van justitie dat de uitspraak van de raadkamer in Roermond geen aanleiding is om het nieuwe asielbeleid stop te zetten. 'Deze uitspraak bewijst dat de raadkamer puur naar individuele omstandigheden kijkt. Daardoor kan het voorkomen dat de uitspraken verschillend zijn', aldus de woordvoerder. Hij zei dat nog niet is beslist of tegen de uitspraak in Roermond in hoger beroep zal worden gegaan.

Het nieuwe asielbeleid komt er op neer dat de asielzoeker binnen 24 uur te horen krijgt of zijn asielverzoek is afgewezen of niet. In het geval van afwijzing kan hij kiezen: het land verlaten of de behandeling van het kort geding tegen de afwijzing in de cel afwachten.

Tegen dit nieuwe beleid is met name door de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN) scherp geprotesteerd. In een gisteren verzonden brief roept de VVN de staatssecretaris roept op 'een einde te maken aan de willekeurige bewaring van asielzoekers uit Roemenie' en noemt het nieuwe beleid een 'paardemiddel' als instrument ter ontmoediging van nieuwkomers.

De VVN heeft een meldpunt ingesteld voor advocaten en hulpverleners die met slachtoffers van het nieuwe beleid te maken krijgen. Voor zover bekend zitten op dit moment als gevolg van het nieuwe beleid vijf Roemeense asielzoekers in bewaring.

Vluchtelingenwerk Nederland stelt vast dat Justitie op grond van groepsgewijze kenmerken overgaat tot bewaring van zogeheten kansloze asielzoekers. 'De wet staat een dergelijke generaliserende benadering echter niet toe', aldus VVN. Tegen de beslissing van de raadkamer in Assen heeft advokaat mr. R. Bosma eerder deze week namens zijn drie clienten hoger beroep aangetekend. Behandelng van deze hoger beroepszaak is pas volgende week donderdag. Gezien de uitspraak in Roermond overweegt Bosma een smeekschrift aan het ministerie van justitie te zenden in een poging zijn clienten eerder vrij te krijgen.