Ramsj

Peter Gay: The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Deel 1. Education of the Senses; Deel 2. The Tender Passion. Gebonden, geill., Oxford University Press 1984 en 1986, van fl.59,50 voor fl.24,90 per stuk. Het Martyrium Amsterdam.

De legende wil dat de Victoriaanse tijd een seksuele ijstijd was. Op basis van egodocumenten en romans toonde de eminente Amerikaanse historicus Peter Gay de onjuistheid van de mythe aan. ' Het is de selectie en combinatie van uiteenlopende en toch samenhangende uitlatingen waarin Gay een meesterschap vertoont dat adembenemende lectuur oplevert', oordeelde Hugo Roling op 15.11.1986 in NRChbd en hij concludeerde: ' veruit de interessanste bijdrage aan de grote stroom literatuur over de geschiedenis van de seksualiteit van de laatste jaren.' Eric Valli, Diane Summers: Honey Hunters of Nepal.

Paperback, Harry N. Abrams 1988, van fl.66,50 voor fl.34,50. Scheltema, Holkema en Vermeulen in Amsterdam.

Schitterend fotoboek in groot formaat waarin een groep Nepalese honingjagers op de voet wordt gevolgd. De hoofdrol is weggelegd voor de 63-jarige Mani Lal die balancerend op een bamboeladder de korven van de zwarte reuzenbij van stijle rotswanden loswrikt. Hij kalmeert de agressieve bijen, zo schrijven de auteurs, door het uitspreken van oeroude mantra's. De 86 foto's zijn in kleur.

David Evans, Silvia Gohl: Photomontage, a political weapon.

Paperback, geill., Gordon Fraser 1986, van fl.

44,00 voor fl. 19,90. Van Gennep Amsterdam en Rotterdam. Goebbels die Hitler een Karl Marx-baard voorplakt: nadat de nazi's deze poster in 1934 hadden verboden maakte de Duitse fotograaf John Heartfield er ansichkaarten van die hij aan de nazi-leiders toestuurde. Heartfield wordt beschouwd als de vader van de fotomontage als politiek wapen en de helft van dit intrigerende boek is dan ook aan hem gewijd. In de tweede helft wordt het werk toegelicht van de voornaamste Europese trucfotografen, waaronder de Nederlanders Paul Kooijman en Hans Zoete.

John Barnicoat: A Concise History of Posters Paperback, geill., Oxford University Press 1979, van fl.24,90 voor fl.12,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32 in Den Haag (070-3658226) en in Amsterdam bij De Verbeelding en Scheltema.

De geschiedenis van de poster vanaf het midden van de negentiende eeuw tot nu. Dat posters een soort 'visuele steno' ontwikkelden om een boodschap aan het publiek over te brengen, is volgens de Britse historicus Barnicoat in belangrijke mate te danken aan kunstenaars als Manet en Toulouse-Lautrec. Het boek bevat bijna driehonderd afbeeldingen, deels in kleur, en besteedt ook aandacht aan posters van De Stijl-beweging. H. A. van Wijnen: 'Vorst Willem, het is alles uw schuld!' Oranje en de ondergang van de Republiek bij de omwentelingen 1787-1795. Paperback, geill., Sijthoff 1987, van fl.

29,90 voor fl. 9,95. De Slegte. Een tableau vivant, zoals het op de achterflap heet, van de roerige tijd die aanbrak nadat de prinses van Oranje bij Goejanverwellesluis werd aangehouden. Uitvoerige bijschriften bij gravures van Reinier Vinkeles geven een indruk van de gebeurtenissen door het land, terwijl aparte hoofdstukken onder meer in gaan op de berichtgeving over de republiek door de Engelse en Pruisische gezant in Den Haag. David Castronovo: The English Gentleman. Images and Ideals in Literature and Society. Gebonden, geill., Ungar New York 1987, van fl.42,70 voor fl.12,50. Anthony Lejeune, Malcolm Lewis: The Gentlemen's Clubs of Londen.

Gebonden, geill., Brackens Books 1984, goedkope herdruk fl.

27,50. Beide bij Het Martyrium Amsterdam. De Engelse Gentleman geanalyseerd door een Amerikaan. Castronovo onderscheidt verschillende soorten Britse heren, op basis van criteria als geboorte, geld, opvoeding en godsdienst. Het beeld van de Gentleman in de literatuur is niet meer dan een 'cultural artifact', concludeert hij, dat bovendien onderhevig is aan een flinke devaluatie. Hoe de heren hun vrije tijd doorbrachten is te lezen in The Gentlemen's Clubs of Londen, een fotoboek waarin vijftig clubs worden beschreven met veelzeggende namen als The Beefsteak, The Eccentric Club, The National Liberal Club, The Savage Club en de The Number Ten Club. Veel luie stoelen, rooksalons, open haarden en enorme bibliotheken, aanlokkelijk gefotografeerd.

    • Ewoud Sanders