Pierson

De brutowinst van Amro-dochter Pierson, Heldring en Pierson is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen met 7,9 procent tot fl.69,2 miljoen. De nettowinst ging met fl.1,6 miljoen omhoog naar fl.39,1 miljoen. Aan de winststijging leverde het buitenlandse bedrijf verreweg de grootste bijdrage, ondanks het feit dat de lagere dollarkoers de in de VS behaalde resultaten benadeelde, aldus de bank.

Het balanstotaal van Pierson is sinds eind vorig jaar gegroeid met ruim fl.2 miljard tot vrijwel fl.11,6 miljard. Vooral een aanzienlijke groei van de toevertrouwde middelen was van invloed. Het instabiele karakter van de financiele markten maakt het volgens Pierson onzeker of het in het eerste halfjaar bereikte resultaat in het tweede halfjaar zal kunnen worden geevenaard.