Noordierse gijzelaar in Libanon vrijgelaten

LONDEN, 25 aug. De Noordierse docent Brian Keenan (39) is gisteravond om zeven uur Britse tijd vrijgelaten. Hij is ruim vier jaar gegijzeld geweest in Libanon. De vrijlating volgt op maandenlang intensief diplomatiek onderhandelen van de Ierse regering met Syrie en Iran. Keenans vrijlating is het gevolg van Iraanse druk op de moslim-groepering die hem vasthield. De Iraanse president Rafsanjani probeert door zijn invloed op de groeperingen die nu nog drie Britten en zes Amerikanen in Beiroet gevangen houden, de economisch onmisbare betrekkingen met het Westen aan te halen. Eerder dit jaar wendde de Iraanse regering haar invloed aan voor de vrijlating van de Amerikaanse gijzelaars Robert Polhill en Frank Reed.

Na een gespannen afwachten van meer dan een etmaal kon de Ierse minister van buitenlandse zaken, Gerry Collins, het definitieve bericht van de vrijlating van Keenan persoonlijk komen vertellen aan Keenans zusters. Die waren naar Dublin gevlogen omdat Keenans belangen, hoewel hij de Britse en de Ierse nationaliteit heeft, steeds door Dublin zijn behartigd.

Keenan had voor zijn vertrek naar de Amerikaanse Universiteit in Beiroet met opzet een Iers paspoort aangeschaft, omdat hij geloofde dat dit hem zou beschermen tegen anti-Britse gevoelens in het Midden-Oosten. De zusters Keenan hebben een moeizame campagne gevoerd om de aandacht voor Keenans lot, naast dat van meer tot de verbeelding sprekende Britse gijzelaars als Terry Waite, John McCarthy en Jackie Mann, niet te laten verslappen. De twee werden gisteravond door een Iers regeringsvliegtuig naar de Syrische hoofdstad Damascus gevlogen, waarheen Keenan volgens het inmiddels gebruikelijke ritueel uit Libanon was overgebracht.

De vrijlating van Keenan als gevolg van Ierlands onderhandelingen met het regime in Iran, werpt opnieuw een schril licht op het ontbreken van deugdelijke Britse diplomatieke vertegenwoordiging in de regio. Brits-Syrische betrekkingen zijn er niet meer na een door Syriers geinspireerde poging tot het opblazen van een El Al-vliegtuig in Londen. De Brits-Iraanse betrekkingen zijn verbroken als gevolg van de Salman Rushdie-affaire, al heeft Iran onlangs te kennen gegeven ingenomen te zijn met een erkenning van minister Douglas Hurd van buitenlandse zaken dat hij begrip heeft voor de gekwetste gevoelens van de moslims in de wereld.

Familieleden van de drie in Beiroet gegijzelde Britten dringen aan op grotere inspanningen van de Britse regering tot herstel van betrekkingen met onder andere de Iraanse regering. Dat pleidooi wordt gemakkelijker nu in de Golf-crisis Iran, in vergelijking met Irak, als de meer gematigde mogendheid wordt gezien.

    • Hieke Jippes