Nederland biedt hulp aan vluchtelingen

DEN HAAG, 25 aug. Nederland heeft uit fondsen voor ontwikkelingssamenwerking twee miljoen gulden beschikbaar gesteld voor noodhulp aan vluchtelingen uit Irak. Het geld zal worden gebruikt voor de opvang en repatriering van tienduizenden, vooral Egyptische vluchtelingen, die Irak en Koeweit hebben verlaten en zijn blijven steken in Jordanie.

De schattingen van het aantal al dan niet berooide vluchtelingen in Jordanie lopen uiteen van 70.000 tot 150.000. Duidelijk is, aldus het ministerie van buitenlandse zaken, dat de stroom voorlopig niet zal ophouden: alleen al in Irak verblijven op het ogenblik 1,6 miljoen Egyptenaren en in Koeweit 240.000. In Jordanie, dat niet in staat is deze mensen behoorlijk op te vangen of snel naar hun vaderland te laten doorreizen, zijn inmiddels grote problemen ontstaan in de haven van Aqaba en aan de grens met Irak.

Een miljoen gulden is gereserveerd voor ondersteuning van noodhulpacties, die bij het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en VN-organisaties in voorbereiding zijn.