Maij houdt voor vrachtauto's vast aan begrenzer

DEN HAAG, 25 aug. Het kabinet houdt vast aan het standpunt dat een snelheidsbegrenzer verplicht wordt gesteld als na toetsing blijkt dat vrachtwagens en bussen zich niet aan de maximum-snelheid houden. Minister Maij (verkeer) schrijft dit mede namens de minister Alders (VROM) en Hirsch Ballin (justitie) aan de Tweede Kamer. Het CDA had in een motie verzocht af te zien van eenzijdige nationale invoering van de snelheidsbegrenzer. VVD en Centrumdemocraten steunden de motie. Volgens deze partijen mag de snelheidsbegrenzer alleen in Europees verband worden ingevoerd. Minister Maij schrijft nu dat het kabinet een eindoordeel over de motie opschort tot voorjaar 1991. Na overleg met vervoersorganisaties is besloten het rijgedrag rond 1 maart 1991 te toetsen, zodat de organisaties de gelegenheid hebben zelf acties te beginnen om het aantal overtredingen te beperken.