Kabinet dicht een gat van 900 miljoen in begroting

DEN HAAG, 25 aug. Het kabinet heeft gisteravond overeenstemming bereikt over maatregelen om een gat te dichten van negenhonderd miljoen gulden in de begroting van 1991. Over de inkomensverdeling voor volgend jaar is nog geen akkoord bereikt, maar zowel minister-president Lubbers (CDA) als vice-premier Kok (PvdA) denken daar komende dinsdag alsnog uit te komen.

Premier Lubbers zei gisteravond na afloop van het kabinetsberaad dat het kabinet heeft besloten het gat in de begroting te dichten met ' lichte' maatregelen. Daarmee bedoelde hij dat de burger geen omvangrijke lastenverzwaringen krijgt opgelegd.

Bij het dichten van het gat in de begroting wordt onder meer rekening gehouden met de hogere energieprijzen. Daardoor stijgen de aardgasinkomsten van de staat, er wordt gerekend op 250 miljoen gulden. Verder zal De Nederlandsche Bank eerder interimdividend uitkeren, wat de schatkist volgend jaar 450 miljoen gulden oplevert. Ook zal over de vergoedingen aan zowel notaris als advocaat voortaan het hoge BTW-tarief moeten worden betaald, opbrengst 140 miljoen gulden. Met een aantal kleinere maatregelen wil het kabinet het bedrag van negenhonderd miljoen rondkrijgen. In juli was nog sprake van een pakket belastingmaatregelen voor een bedrag van ongeveer vijfhonderd miljoen gulden om de begroting van 1991 sluitend te krijgen. Maar het kabinet heeft nu onder meer afgezien van de verhoging van de accijns op tabak en alcohol, waar het vorige maand nog op leek af te koersen.

In de loop van deze week was het nog onduidelijk of het kabinet wel vaste afspraken zou maken over het resterende bedrag van negenhonderd miljoen gulden in de begroting. Gezien de Golfcrisis en alle onzekerheden die daaruit voortvloeien wilden de CDA-ministers zich niet nu al vastleggen, maar begin volgend jaar kijken hoe de financiele situatie van het rijk er voor staat. Minister Kok van financien was daar fel tegen. In het overleg van gisteravond heeft hij bereikt dat het gat in zijn begroting wordt gedicht. Minister-president Lubbers zei gisteravond dat tot een 'zeer beperkt' en niet tot een 'zwaar dekkingsplan' is besloten, omdat allerlei diep ingrijpende (belasting)maatregelen economische gevolgen zouden kunnen hebben die ongewenst zijn in deze tijden waarin de economie zich in 'woeliger water' bevindt.

Het politieke meningsverschil over de inkomensverdeling lijkt begin volgende week overbrugd te kunnen worden. Minister-president Lubbers zei gisteravond dat het kabinet nu aankoerst op een 'min of meer gelijkwaardige' inkomensverdeling. Ook Kok zei na afloop dat 'we er na fikse discussies met het CDA lijken uit te gaan komen'.

Dat het gisteravond niet lukte, was volgens Lubbers omdat het technisch ingewikkeld is maatregelen te treffen die het gewenste effect op de inkomens hebben. De PvdA-ministers keerden zich vorige week tegen een inkomensverdeling in 1991 waarbij de hogere inkomens er 1 procent op vooruit zouden gaan en de minima in inkomen gelijk zouden blijven. Het kabinet overweegt nu onder meer om de premie (het bedrag ineens, de zogenoemde nominale premie) voor de ziektekosten minder te laten stijgen. Daarnaast heeft ook het niet doorgaan van de accijnsverhoging op tabak en alcohol een gunstig effect op het zogenoemde koopkrachtplaatje.