Informatiepunten over tandheelkunde

GRONINGEN, 25 aug. Groningen, Utrecht en Sittard beschikken sinds gisteren weer over een TIP, een tandheelkundig informatiepunt. De TIP's geven informatie over tarieven, verzekeringsmogelijkheden en klachtenprocedures. Een tandarts kan desgewenst nog een oordeel geven over de staat van het gebit en eventueel een behandelingsadvies. De Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde heeft eerder een geslaagd proefproject met TIP's uitgevoerd. WVC subsidieert voor twee jaar 50 procent van de kosten.