Demonstratie tegen VS in Golf trekt veertig mensen

AMSTERDAM, 25 aug. De politie te paard kreeg het een paar keer te kwaad. 'Toe jongens, loop nou even door, zo komen jullie er nooit.'

Maar de omstreeks veertig demonstranten die zich gistermiddag voor het Amerikaanse consulaat in Amsterdam hadden verzameld om te protesteren tegen de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten kwamen nauwelijks vooruit: fotografen en camera-mensen versperden hen de weg.

De opkomst van de demonstratie, die aanvankelijk woensdag zou plaatshebben, viel tegen. Om half drie nog verzekerde de organisator A. Takidin dat hij rekende op 500 mensen. 'De meesten zijn nu nog in de moskee, ze komen straks.'

In een verklaring riep de organisatie, die zegt te spreken namens de Arabische en Moslimgemeenschappen in Nederland, op tot een spoedige beeindiging van het Amerikaanse ingrijpen in de Golf. 'Wij eisen ook dat de economische blokkade, onrechtvaardig gericht tot Irak, spoedig opgeheven zal worden', aldus de verklaring.

Voordat de demonstranten, onder wie zo'n twintig sympathisanten van de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), op weg gingen ontsponnen zich verhitte discussies met omstanders meest ouderen. 'Amerika weg uit de Golf? Wie is daar eigenlijk begonnen? Hussein toch zeker?', riep een man. 'Demonstreren is in Nederland een grondrecht, maar ik ben tegen een demonstratie voor deze zaak', betoogde een ander. 'Er zijn geen Amsterdammers meer', klaagde iemand. Wat hem terstond het predikaat 'fascist' opleverde.

Ook het Oud Strijders Legioen liet zich niet onbetuigd: om drie uur vloog een vliegtuigje over het consulaat: Solidair met Amerika, stond op het doek te lezen. De spandoeken die de demonstranten meedroegen spraken andere taal: 'Stop de Amerikaanse agressie in het Midden-Oosten, ' en 'Handen af van het Midden-Oosten.'

Tijdens de optocht werden leuzen geschreeuwd als 'Yankee, go home.'

Regelmatig werd onder handgeklap de naam van Sadam Hussein gescandeerd.

Gistermiddag liet de stedelijke raad van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam weten niets van doen te hebben met de demonstratie. A. Takidin kende men niet.