Aids-instellingen laken proef met niet-geregistreerdmiddel

AMSTERDAM, 24 aug. De Nationale Commissie AIDS-Bestrijding (NCAB) en de HIV-Vereniging, de belangenvereniging van seropositieven en AIDS-patienten in Nederland, hebben grote bezwaren tegen de verstrekking van het middel Kemron aan AIDS-patienten. Het initiatief om dit middel, een niet-geregistreerd interferon, aan AIDS-patienten te verstrekken, is genomen door de Nederlandse zusterorganisatie van de Amerikaanse Fight for Life-beweging. De stichting importeert het middel zelf uit de VS. De NCAB en de HIV-Vereniging hebben na een gesprek met de Stichting vastgesteld dat bij de verstrekking van Kemron onvoldoende zorgvuldigheid wordt betracht. Bovendien zou moeten worden samengewerkt met het onderzoeksteam van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, dat daartoe bereid is. Internist dr. S. A. Danner neemt het de stichting echter kwalijk dat hij daartoe niet in staat wordt gesteld, omdat hij het medicijn niet krijgt. Initiatiefnemer W. Kamp van de stichting stelt daartegenover dat het AMC helemaal niet tot medewerking bereid is. Het ministerie van WVC heeft de Amerikaanse producent Amarillo Cell Culture Co in Texas vriendelijk verzocht op korte termijn het interferon beschikbaar te stellen voor een studie in het AMC en het Prinsengrachtziekenhuis.

Ook vinden de NCAB de HIV-Vereniging dat een onderzoek van TNO moet worden afgewacht. Zij wijzen er op dat er geen garantie is voor de voortgang van de behandeling, zolang onduidelijk blijft wat de herkomst van de stof is. Voorts laken zij het feit, dat bij problemen wordt geleund op de reguliere gezondheidszorg die niet is voorbereid op de behandeling en mogelijke complicaties door Kemron. Evenmin is duidelijk of ziekenfondsen en verzekeraars bereid zullen zijn het bloedonderzoek te vergoeden dat vooraf gaat aan de behandeling. Verder is de privacy van de deelnemers niet voldoende gegarandeerd en is de psycho-sociale opvang van de deelnemers niet geregeld. De twee instellingen kritiseren voorts het ontbreken van een deugdelijk protocol voor het onderzoek dat de stichting wil doen onder supervisie van de medisch adviseur, de huisarts H. M. Laane. Dat protocol was er donderdag nog niet, terwijl het onderzoek gisteren moest beginnen.

Kamp kondigde gisteren een kort geding aan tegen de vier vertegenwoordigers van de NCAB en de HIV-Vereniging als hun reactie op het initiatief publiek wordt gemaakt. Hij meent dat onder meer dat er sprake is van 'laster, onbewezen stellingen, kletskoek en onnodig krenken'. Ook de geneeskundig inspecteur voor Noord-Holland, dr. P. Lens spreekt over een 'hele slechte zaak'. 'Wettelijk is er niet veel aan te doen. Ook tuchtrechtelijk zie ik vooralsnog geen mogelijkheden. Dat zou pas kunnen wanneer de voorschrijvende arts dat zonder medeweten van de behandelend geneesheer zou doen. Dan is er sprake van een kunstfout. Zeker als hij eenzijdig andere medicatie zou gaan terugbrengen.' Het interferon zou gisterochtend worden verstrekt in het Amsterdamse Mozes Huis, een buurthuis dat een ruimte had verhuurd aan Kamp. In het Mozes Huis zetelt ook de HIV-Vereniging Nederland. Nadat was gebleken dat de HIV-Vereniging ernstige bedenkingen had en volgens Kamp folders met waarschuwingen wilde gaan uitdelen heeft hij de bijeenkomst naar zijn eigen huis aan de Keizersgracht verplaatst. Daar hebben gisteren twee artsen beoordelingsgesprekken gevoerd en dertig patienten van Kemron voorzien. Kamp zegt vooralsnog voor een maand genoeg interferon te hebben: 'Bovendien hebben wij 100.000 dagdoses besteld. Continuiteit is geen enkel probleem.'

    • Bram Pols