Winst van Nedlloyd keldert eerste halfjaar met fl.86miljoen

ROTTERDAM, 24 aug. De winst van het haven- en transportconcern Nedlloyd is in de eerste helft van dit jaar gedaald van 113 miljoen naar 27 miljoen gulden. Dank zij 96 miljoen boekwinst op verkochte activa bleef Nelloyd uit de rode cijfers.

Per aandeel daalde de winst van fl.6,47 tot fl.1,40. Nedlloyd keert geen interimdividend uit. Vorig jaar was het interimdividend fl.1,50 en het totale dividend fl.3,30. Al op 9 augustus waarschuwde Nedlloyd beleggers dat de winst dit jaar flink lager zou uitkomen dan in 1989. In een toelichting op de halfjaarcijfers zei bestuursvoorzitter H. Rootliep gisteren dat de maatschappij te kampen heeft met een opeenstapeling van ongunstige factoren: de dalende dollar, de explosief stijgende brandstofprijzen en een sterk achterblijvende gang van zaken in de containervaart.

Rootliep liet zich niet verleiden tot duidelijker uitspraken voor de winst over geheel 1990. Over verlies wilde hij beslist niet spreken. Wel gaf hij aan dat het netto-concernresultaat aanmerkelijk lager wordt dan de 146 miljoen gulden die in 1989 werd verdiend. Ook over een mogelijk passeren van het dividend wilde hij niets zeggen.

De brandstofkosten van Nedlloyd bedroegen vorig jaar 220 miljoen gulden, waarvan 170 miljoen voor de schepen. Als de brandstofprijzen de helft hoger uitvallen dan over 1989 kost dit alleen al 40 a 50 miljoen. Ook de wegtransportbedrijven zullen hiervan de gevolgen ondervinden, zij het in mindere mate.

Vooral door de scherpe concurrentie op de oost/west-routes in de containervaart zijn de resultaten sterk gedrukt.

Door de politieke onrust in het Midden-Oosten loopt Nedlloyd per maand enkele miljoenen aan omzet mis, terwijl de kosten gewoon doorgaan.

De netto-concernomzet steeg in de eerste zes maanden van 2639 miljoen tot 3286 miljoen. Deze stijging met 24,5 procent werd in belangrijke mate veroorzaakt door de consolidatie van enkele vorig jaar overgenomen ondernemingen, waaronder het Westduitse Union Transport. Autonoom bedroeg de omzetstijging 3,1 procent.

Rootliep ging in op kritiek naar aanleiding van het tussentijds bericht van 9 augustus. Daaruit kon worden opgemaakt dat de stijgende olieprijs de enige oorzaak vormt voor de winstdaling. 'Ik moet met enige spijt constateren dat door de snelheid van berichtgeving de kwaliteit ervan niet optimaal was. Zo zouden we er goed aan hebben gedaan om naast de invloed van de olieprijzen ook het dollareffect in herinnering te roepen', aldus Rootliep.