Verwarring in de Bondsdag; Duits verdrag in gevaar dooraparte regelingen abortus

BERLIJN, 24 aug. Het Verenigingsverdrag tussen de DDR en de Bondsrepubliek zou kunnen stranden op de regelingen voor een verschillende abortusregeling in de twee delen van het Verenigde Duitsland.

Dat bleek gisteren in Bonn, waar het debat in de Bondsdag over de Duitse eenheid op 3 oktober gisteren uitliep op een procedureel onduidelijk debat over de abortuskwestie. De SPD probeerde daarbij tevergeefs de abortusparagrafen uit het Verenigingsverdrag nu al in stemming te brengen, vermoedelijk in de hoop zout te strooien in de wonden binnen de regeringscoalitie van CDU en FDP. De Bondsdag sprak in eerste instantie over de nachtelijke zitting van de Oostduitse Volkskammer (parlement) die in de vroege ochtenduren had besloten op 3 oktober de Duitse vereniging te realiseren. Fractieleden van de liberale FDP in de Bondsdag bleken in meerderheid sterk gekant tegen een regeling waarmee hun partijleiding eerder akkoord was gegaan: dat een vrouw uit de huidige Bondsrepubliek strafbaar is wanneer zij zich op voormalig DDR-territorium laat aborteren. De FDP-leiding was binnenskamers tegemoet gekomen aan de verlangens van coalitiepartner CDU, die het abortusvraagstuk zo geregeld wil zien in het Verenigingsverdrag. In de Bondsrepubliek is abortus alleen op indicatie en na nader onderzoek toegelaten, in de DDR zou als overgang nog enige jaren de thans geldende abortus op aanvraag gelden. De Westduitse oppositiepartij SPD had eerder al aangekondigd dat de strafbaarheid van een abortus in de voormalige DDR voor daarbuiten wonende vrouwen voor haar aanleiding zou zijn tegen het Verenigingsverdrag te stemmen. Het waren vooral de vrouwen binnen de FDP-partijorganisatie, die tegen het 'woonplaatsprincipe' in opstand gekomen zijn. Zij wensen dat de strafbaarheid van een abortus op aanvraag slechts afhankelijk zal zijn van de vraag, waar deze wordt uitgevoerd.

Na een fel debat in de Bondsdag, waarbij vooral de liberale voorman Otto Lambsdorff van vrouwelijke parlementsleden felle kritiek te verduren kreeg omdat hij aan de CDU-verlangens inzake de strafbaarheid van de Oostduitse abortus had toegegeven, verplaatste de discussie zich naar de vergadering van de commissie voor Duitse eenheid. Het Verenigingsverdrag is overigens nog steeds onderwerp van onderhandelingen tussen de beide regeringen. Ook over andere onderdelen ervan, met name de financiering van de op het DDR-gebied op te richten Lander, bestaan politieke meningsverschillen.

    • Raymond van den Boogaard