Veel doden door gebruik van zuivere heroine

AMSTERDAM, 24 aug. Het aantal sterfgevallen onder druggebruikers die korte tijd in Amsterdam verblijven lijkt gedeeltelijk verband te houden met de zuiverheid van de in de hoofdstad verkrijgbare heroine. Hierdoor kan een relatief lage dosering al desastreuze effecten hebben. Dit is een van de conclusies uit het rapport 'Acute dood na druggebruik in Amsterdam', waarin drie medewerkers van de Amsterdamse GG en GD 175 sterfgevallen uit de jaren 1984, 1985 en 1986 hebben geanalyseerd.

In 75 procent ging het om het gebruik van heroine. Voor het overige speelden cocaine of methadon, al of niet in combinatie met slaapmiddelen en/of alcohol een belangrijke rol.

De onderzoekers pleiten voor het geven van voorlichting in het buitenland, die het druggebruik in Amsterdam ontmoedigt. De acute sterfgevallen betreffen voor 70 procent 'toeristgebruikers', van wie ruim de helft uit West-Duitsland afkomstig is. Mogelijk zijn zij onvoldoende gewend aan de 'Amsterdamse' heroine. Bij de sterfgevallen onder de gebruikers die langere tijd in de hoofdstad verblijven lijkt de zuiverheid van de heroine er niet toe te doen. Overlijden volgde vrijwel steeds na overmatig gebruik van een combinatie van drugs en/of alcohol.

De gemiddelde leeftijd van de drugsslachtoffers bedroeg 27 jaar. Onder hen bevinden zich drieeneenhalf keer meer mannen dan vrouwen. De sterfte onder clienten van de GG en GD die regelmatig methadon verstrekt kregen was minimaal (0,44 procent per jaar). Het aantal slachtoffers van Surinaamse herkomst bedroeg vijf procent. Bij zeventien sterfgevallen wezen de omstandigheden rond het overlijden of de recente voorgeschiedenis op suicide.