V-raad blijft het nog oneens over blokkade-resultaat

NEW YORK, 24 aug. In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bestaat nog steeds onenigheid over een ontwerpresolutie die het gebruik van geweld toestaat bij de handhaving van het handelsembargo tegen Irak. De VS probeerden gisteravond met satellietfoto's aan te tonen dat Jemen het embargo heeft geschonden door een Iraakse tanker te lossen.

Het diplomatieke proces in New York wordt voorlopig opgehouden door twijfel over de bereidheid van de Sovjet-Unie om de vriendschapsbanden met Irak helemaal af te breken. Moskou wil een kleine 200 onderhoudstechnici en instructeurs voor de Russische Scud-raketten niet uit Irak terugtrekken. Hoewel Gorbatsjov heeft toegezegd met wapenleveranties te stoppen, lijkt Moskou niet bereid alle banden met Irak af te snijden, zo menen VN-diplomaten.

Donderdag ontstond enige verwarring over tegenstrijdige verklaringen van de Amerikaanse en de Sovjet-vertegenwoordiger bij de VN. Aanvankelijk kondigde de Amerikaanse VN-ambassadeur, Thomas Pickering, aan dat de Russen eindelijk akkoord gingen en dat de tekst naar de hoofdsteden werd gestuurd voor goedkeuring. Maar Sovjet-zaakgelastigde Valentin Lozinski wees hem snel terecht: 'Wij zijn nog steeds in de fase van onderhandelingen.' Bovendien zou de Sovjet-Unie aandringen op een toevoeging in de tekst. In die extra paragraaf moet een datum komen te staan waarop de instemming van de VN ingaat om met beperkte militaire middelen de blokkade te versterken. Ook over een tijdslimiet zou Moskou overeenstemming vooraf willen.

Cuba, Jemen, Ethiopie en China een van de vijf permanente leden met vetorecht , willen eveneens de oorspronkelijke embargo-resolutie meer tijd gunnen, alvorens dit nog nauwelijks beproefde instrument verder te versterken. VN-diplomaten beschouwen de nieuwe voorstellen van Moskou als pogingen een resolutie over geweld zolang mogelijk op te houden.

De Amerikaanse VN-ambassadeur, Thomas Pickering, zei opnieuw na informeel beraad binnen het sanctiecomite: 'We maken vooruitgang.'

Twee uur lang had hij geprobeerd de overige veertien leden te overtuigen van schendingen van het embargo door Jemen. Voor de rede van Aden liggen twee Iraakse tankers. Een derde, eerder gearriveerd schip, is al half gelost. Dinsdag op zijn vroegst zet de Veiligheidsraad de beraadslagingen in een formele zitting voort. Tot dan voert het santiecomitealleen informeel overleg.

    • Willem Offenberg