TV-optreden Saddam

BAGDAD, 24 aug. Enkele passages uit de toespraak die de Iraakse leider Saddam Hussein gisteren hield voor een aantal gegijzelde Britten. 'Ik ben er zeker van dat Stewart gelukkig zal zijn als hij in zijnpersoonlijke geschiedenis een rol heeft gespeeld in het bewaren van de vrede. Als hij met zijn vrienden en alle aanwezigen hier een rol hebben vervuld bij het voorkomen van een oorlog dan zullen zij allemaal helden van de vrede zijn.

In elk geval is uw aanwezigheid hier en in dit klimaat niet een bron van vreugde voor ons. Het maakt ons niet gelukkig. Wij zouden blij zijn U terug te zien in uw geboortelanden of U door de straten van Bagdad te zien lopen, zoals U dat gewend bent. Vergeef ons alstublief omdat wij, zoals U, ook onze eigen kinderen hebben, zoals Stewart en Ian, en wij onze eigen vrouwen hebben en onze eigen families. Wij weten daarom hoe U zich voelt. Maar wij proberen een oorlog te voorkomen. Wij hopen dat U, de gasten, hier niet te lang hoeft te blijven.

De laatste dagen heb ik artikelen gezien in Westerse kranten, zogenoemde democratische kranten, waarin de auteurs president Bush oproepen een aanval tegen Irak te ondernemen en geweld te gebruiken tegen Irak en Bagdad. En dat ondanks het feit dat U hier bent. Deze auteurs spreken over mensen, mensenlevens en mensenrechten terwijl ze tegelijkertijd Bush oproepen om aan te vallen. Wij zijn werkelijk bezorgd om uw welzijn. Wij willen dat U veilig zult zijn en dat U naar uw landen kunt terugkeren. En dit is werkelijk geen stunt voor propaganda. Het is echt een menselijke bezorgdheid. Wij proberen voor uw veiligheid te zorgen.

Wij zullen U proberen te behandelen op dezelfde manier als de burgers van Irak worden behandeld. U bent hier dus geen gijzelaars. Wij eisen niets, wij vragen niets van de Verenigde Staten of Groot-Brittannie. Wij zijn deze landen niets schuldig, en zij zijn ons niets verschuldigd. Wij stellen daarom de vraag wat Irak van deze landen heeft weggenomen waardoor zij met hun strijdkrachten Irak en de landen van God en de moslems bedreigen.

De Arabische publieke opinie is tegen de aanwezigheid van vreemde troepen op Arabisch grondgebied. Als de aanwezigheid van deze troepen voortduurt dan zullen de agenten en de regimes onder vreemde voogdij een voor een ten val komen. Ik hoop en bid dat U naar uw landen kunt terugkeren en wellicht goede vrienden van ons zult worden'.