Stichting Sofa subsidieert jonge meubelontwerpers

DEN HAAG, 24 aug. Speciaal voor jonge meubelontwerpers is in Den Haag de Stichting Sofa opgericht. Deze particuliere 'stichting ter bevordering van het bijzondere meubel' heeft van een sponsor die anoniem wil blijven, twee ton per jaar gekregen om aan subsidies van tussen de twee- en de tienduizend gulden te besteden.

Het beschikbare geld wordt over een aantal categorieen gespreid, bijvoorbeeld een startsubsidie voor werkplaats of atelier, een bijdrage aan het maken van prototypes of kleine series, organisatiekosten voor tentoonstellingen, studie- en reiskosten. Ook ontwerpen voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld voor een theaterstuk of een manifestatie, komen in aanmerking. De Sofa-subsidies zijn bedoeld om hooguit tachtig procent van de kosten te dekken.

Voorwaarde is wel, dat de aanvrager niet langer dan vijf jaar in het vakgebied bezig is. Binnen een jaar na de toezegging moet het project zijn afgerond en/of gepresenteerd. Bij de beoordeling kijkt Sofa niet naar diploma's, maar naar de kwaliteit en de originaliteit van de ontwerpen. Sofa constateert dat de belangstelling voor 'het bijzondere meubel' groeit, maar dat veel ontwerpers en makers wegens de hoge aanloopkosten hun plannen niet kunnen realiseren. De aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld; de eerste ronde sluit op 31 oktober.

In het bestuur van de Stichting Sofa (Noordeinde 78, 2514 GL Den Haag) zitten kunsthistorica Elly Niemeijer, Binnert Schroder zoon van de beroemde opdrachtgeefster van het Rietveld-Schroderhuis en de Haagse architect Wim Prent.