Ook Armenie verklaart zich onafhankelijk

MOSKOU, 24 aug. Het Armeense parlement heeft gisteren een 'onafhankelijkheidsverklaring' voor Armenie binnen het verband van de Sovjet-Unie aangenomen. Aan de Armeens-Azerbajdzjaanse grens blijft de situatie intussen uiterst gespannen. Bij beschietingen van Azerbajdzjaanse dorpen door goed uitgeruste Armeense nationalisten is een onbekend aantal doden gevallen en zijn ten minste honderd huizen verwoest. De Armeense aanvallen zijn afgeslagen door binnenlandse veiligheidstroepen en hebben volgens een generaal onder de Armeense nationalisten alleen al bij het dorp Baganis-Airoem ten minste vijftig mensen het leven gekost. Meer dan honderd mensen werden gewond.

De vijandelijkheden tussen Azerbajdzjan en Armenie zijn een paar dagen geleden door Armeense gewapende eenheden van enkele honderden mannen hervat. Met granaatwerpers en mijnwerpers bestookten zij Azerbajdzjaanse dorpen in het grensgebied. De aanvallen konden slechts met behulp van de binnenlandse veiligheidstroepen worden afgeslagen. Azerbajdzjan en de militaire commandanten zien hierin een bewijs van de loosheid van de beloftes van Armeense kant zelf de ontwapening van de duizenden gewapende nationalisten ter hand te nemen. President Gorbatsjov vaardigde vorige maand een decreet uit waarin de hele Unie werd verplicht een einde te maken aan alle illegale wapenbezit. Het decreet was in feite bedoeld voor Armenie, waar een groot aantal gewapende groeperingen inmiddels volgens officiele gegevens tienduizend, maar volgens onofficiele schattingen 140.000 mannen onder de wapens heeft. Volgens de onafhankelijkheidsverklaring, aangenomen door het parlement, zal de Armeense Socialistische Sovjet-Republiek voortaan Armeense Republiek heten en, zij het binnen Unieverband, een zelfstandige buitenlandse politiek voeren, een eigen leger instellen, ambassades openen in het buitenland en een eigen munteenheid invoeren. De verklaring erkent het 'onvervreemdbare recht op hereniging met de autonomie provincie Nagorno Karabach', de Armeense enclave in Azerbajdzjan. Ook het Toerkmeense parlement nam gisteren, als twaalfde van de vijftien Unierepublieken, een soevereiniteitsverklaring aan.

    • Laura Starink