Londen klungelt met privatiseren stroomindustrie

LONDEN, 24 aug. Het privatiseren van de elektriciteitsindustrie is in Groot-Brittannie op nieuwe moeilijkheden gestuit, nu de in aankoop van PowerGen geinteresseerde Lord Hanson zich onverhoeds als kandidaat heeft teruggetrokken.

Die stap betekent dat de overheid PowerGen en zijn grotere broer en rivaal National Power alsnog in februari van het volgend jaar op de beurs gaat aanbieden.

De voorgenomen privatisering krijgt daarmee in de ogen van de buitenwereld veel weg van het verloop van een hinkstapsprong. De privatisering is eerst beperkt tot gewone energiecentrales toen bleek dat voor kerncentrales geen kopers te vinden waren. Daarna overweegt de regering het hele pakket aan een particuliere koper aan te bieden. Nu is ze weer terug bij het idee dat willekeurige aandeelhouders de nieuwe eigenaren mogen worden.

Uit een toelichting van de Britse minister voor energie, John Wakeham, blijkt dat de prijs die Hanson voor PowerGen wilde betalen (naar verluidt circa 1,5 miljard pond) te laag is. De regering hoopt kennelijk dat de verkoop op de beurs straks meer opbrengt.

De raad van bestuur van PowerGen en de vakbonden zijn uiterst opgelucht over het niet doorgaan van de verkoop aan Hanson. Ze vreesden dat de zelfstandigheid van het bedrijf binnen het conglomeraat van de Hanson-groep verloren zou gaan. Andere potentiele kopers, naar verluidt het Duitse VeBa en naar vaststond de Unie van Democratische Mijnwerkers gesteund door de verzekeringsmaatschappij Legal en General, kunnen nu afzien van hun plannen. Een plan voor een management-buy-out van PowerGen blijft op de plank liggen voor het geval de privatisering op nieuwe complicaties stuit.

Het gehannes over de elektriciteitsindustrie mag de regering verwijten van de politieke oppositie opleveren, maar doet ook vermoeden dat het Hanson-intermezzo prijsopdrijvend heeft gewerkt en gunstig uitpakt voor de geraamde staatsopbrengst. De opbrengst van de privatisering kan nu alleen nog ongunstig worden beinvloed door de wereldwijd dalende beursprijzen ten gevolge van het Golf-conflict en door de overweging van sommige potentiele beleggers dat Hanson, na uitvoerige voorinformatie, de waarde van PowerGen kennelijk lager waardeert dan minister Wakeham doet.

    • Hieke Jippes