Korter dienen in Bondsrepubliek

BONN, 24 aug. Het Westduitse kabinet heeft gisteren besloten de dienstplicht met drie maanden terug te brengen, van vijftien maanden naar een jaar. De maatregel gaat op 1 oktober in, twee dagen voordat de Bondsrepubliek en de DDR zich aaneensluiten. De omvang van de strijdkrachten neemt als gevolg van de verkorting van de dienstplicht af met 35.000 manschappen. Het besluit is een direct resultaat van de ondergang van het communisme in de kleine Oosteuropese landen. Een jaar geleden overwoog Bonn nog de dienstplicht tot achttien maanden te verlengen met het oog op het gedaalde geboortencijfer. (Reuter)