Jordaanse grens weer open voor vluchtelingen

AMMAN, 24 aug. De Jordaanse regering heeft vanmiddag de grens met Irak heropend voor de duizenden burgers die uit Irak en bezet Koeweit vluchten. Gisteren waren al 10.000 nieuwe vluchtelingen uit Koeweit en Irak in het land aangekomen, ondanks de poging de grens te sluiten. Tienduizenden mensen bevinden zich nog zonder voedsel en vrijwel zonder water in het ruim 60 kilometer brede niemandsland tussen Jordanie en Irak en aan de Iraakse kant van de grens. De regering in Bagdad is niet bereid gebleken om de vluchtelingenstroom in te dammen, ondanks een Jordaans verzoek daartoe. Volgens het Egyptische persbureau MENA nemen Iraakse militairen aan de grens niet alleen kostbaarheden maar nu ook levensmiddelen in beslag.

De meeste vluchtelingen zijn Egyptische gastarbeiders op weg naar de Rode Zee-haven Aqaba, vanwaar een veerboot en sinds gisteren ook Egyptische legervoertuigen voor vervoer naar huis zorg moeten dragen. Nog altijd is het aantal mensen dat dagelijks in Jordanie arriveert echter groter dan het aantal dat het land weet te verlaten. Vanuit Aqaba werd gisteren het uitbreken van gevechten gemeld onder de duizenden die er al dagen moeten wachten. Tot nu toe zijn 40.000 Egyptenaren erin geslaagd de overtocht te maken. In Irak en Koeweit verblijven echter nog naar schatting 1,7 miljoen Egyptische gastarbeiders die op den duur naar huis toe willen.

Jordanie spant zich in toenemende mate in om hulp te bieden aan vluchtelingen die eenmaal binnen zijn. Een woordvoerder van de Jordaanse Rode Halve Maan zei vanochtend dat er op de weg tussen de grensplaats Ruweished en Aqaba acht tentenkampen zullen worden opgezet waar voedsel en medicijnen verstrekt zullen worden. Internationale bijstand in de vorm van goederen en mensen achtte hij echter nog niet noodzakelijk. Levensmiddelen kunnen nog zonder problemen op de lokale markt worden gekocht. Volgens een Nederlandse medewerker van Artsen zonder Grenzen verlenen de Jordaanse autoriteiten niettemin alle medewerking aan buitenlandse hulpverleners. Een team van Artsen zonder Grenzen richt momenteel in het oosten van Jordanie een kamp in dat plaats zal bieden aan circa twintigduizend vluchtelingen uit Irak. Er bevinden zich al twee Nederlanders, een Belg en een Fransman in het gebied, vandaag reizen nog twee Nederlanders af, volgende week vliegt verplegend personeel naar Jordanie. De EG heeft gisteren een bedrag van een miljoen ecu toegezegd en zal vliegtuigen sturen om de evacuatie van de vluchtelingen te versnellen; ook de VS hebben hulp aangeboden.