Israeliers moeten levensmiddelen inslaan

TEL AVIV, 24 aug. 'Sla voor twee weken eten in. Zorg ervoor dat de doos voor eerste hulp bij ongelukken in orde is en koop spullen om huizen hermetisch tegen gassen af te sluiten.' Met deze en andere aanbevelingen verscheen reserve-kolonel Dov Peled, hoofd van de civiele protectie van de burgerverdediging gistermiddag om vijf uur plaatselijke tijd in een populair televisieprogramma. Kort daarna begon de hernieuwde stormloop op supermarkten, drogisterijen en en andere winkels.

De woorden van de zeer ernstig kijkende kolonel veroorzaakte het soort instant-paniek dat Israels leiders de afgelopen dagen tot iedere prijs wilden voorkomen. Daarom besloot Jeruzalem woensdag nog niet over te gaan tot het verstrekken van gasmaskers. Aan de oproep van minister van buitenlandse zaken David Levi om de noodmagazijnen daarvoor te openen werd onder zware druk van minister van defensie Moshe Arens uit naam van de legerleiding door de ministerraad geen onmiddellijk gehoor gegeven. Een ministeriele commissie kreeg de bevoegdheid daartoe te beslissen als de militaire inlichtingendienst met 'harde bewijzen' op tafel zou komen dat president Saddam Hussein op het punt staat zijn gifgasraketten naar Israel af te schieten. 'De kans daarop is zeer gering', schrijven de kranten vandaag opnieuw uit militaire bronnen. In een vraaggesprek met Ha'arets zegt minister Arens vanmorgen dat president Saddam Hussein ervan is doordrongen dat Israels reactie 'verschrikkelijk' zal zijn indien Israel met chemische wapens wordt aangevallen.

De legerleiding is ondertussen woedend dat reserve-kolonel Peled gisteren met zijn lijstje aanbevelingen op het televisiescherm verscheen. Het sedert de Grote Verzoendagoorlog in 1973 geschokte vertrouwen in het beoordelingsvermogen van Israels politieke en militaire leiders is daardoor opnieuw zwaar op de proef gesteld. De Israelische bevolking is nog niet vergeten dat een dag voor de Egyptisch-Syrische verrassingsaanval de oorlogskans in Jeruzalem zeer laag werd aangeslagen. Inhakend op de aanbevelingen van kolonel Peled publiceert Israels grootste krant Yediot Ahronot vandaag een lijstje van maatregelen die de burgers in het geval van het uitbreken van een oorlog moeten treffen. Het inslaan van ingeblikt voedselvoor twee weken, het opslaan van vijf liter water per persoon en het kopen van batterijen om met transistorradio's naar de instructies te kunnen luisteren wordt door de krant zeer raadzaam geacht.

Veel Israeliers, vooral emigranten uit de Sovjetunie, betreuren het dat Moskou heeft besloten het koor van het Rode Leger dat hier binnenkort zou optreden wegens de situatie thuis te laten.

    • Salomon Bouman