Getrouwde 'goalkoning' met actrice: schande!

Turkije staat deze zomer in het teken van een affaire die enigszins doet denken aan die van de Griekse premier Andreas Papandreou, wiens liefde voor de stewardess Dimitra Liani vorig jaar de Griekse publieke opinie bezig hield. De publiciteit is hier echter nog wat groter, want het gaat niet om de eerste minister, maar om de eerste voetballer van het land. Tanju Kolak, de 'goalkoning' van Galatasaray, heeft al geruime tijd een verhouding met Hulya Afsar, een van 's lands bekendste actrices.

Net als Andreas leek Tanju gelukkig getrouwd. Hij heeft echter geen volwassen kinderen maar een jong zoontje en een tweede kind dat over drie maanden komt. Hij maakt er geen geheim meer van met Hulya een nieuw leven te willen beginnen. Met uitzondering van enkele kranten heeft de hele Turkse pers zich afkeurend op de affaire geworpen. Bij de laatste zomerfoto waarop hij hand in hand met Hulya zit, staan grote koppen als 'Schaamteloos' en 'We dachten dat het uit was, maar... ' En de alimentatie die hij zijn zwangere vrouw Aysu aanbiedt, wordt veel te laag geacht.

Aysu (de naam betekent Maanwater) heeft inmiddels bij de justitie een aanklacht wegens echtbreuk ingediend, iets waartoe het Turkse Wetboek van Strafrecht nog steeds de mogelijkheid biedt. Een boulevardblad waarschuwde dat haar ongeboren kind 'in gevaar' was door alle emoties. Het publiek deelt zich op: een groot deel kiest partij voor Aysu en een kleiner vindt het een persoonlijke affaire waarmee 'vierden' zich niet moeten bemoeien.

Hulya is tijdens enkele voorstellingen uitgejouwd en heeft nu voor de rest van dit jaar al haar optredens afgelast. Zij is bij nader inzien ook niet meegegaan met Turkije's first lady, de presidentsvrouw Semra Ozal, die met een groot aantal optredende kunstenaars een bezoek bracht aan de Sovjet-republiek (al moet je dat woord ter plaatste niet zeggen) Azerbajdzjan om de culturele betekkingen met het Turkssprekende en -zingende volk aldaar te verstevigen.

Mevrouw Ozal was een van degenen die zich tevoren met de zaak hadden bemoeid. Na afloop van een voorstelling in Izmir fluisterde ze de actrice, voor velen verstaanbaar, toe: 'Het was prachtig. Maar laat die getrouwde man nu toch schieten... '

Later kwam mevrouw Semra met een enigszins afwijkend commentaar: 'Het publiek gooit alle schuld op Hulya. Maar Hulya is ongetrouwd. Als er gestraft moet worden, dan beiden, niet een. De vrouw moet er altijd weer voor opdraaien in kwesties als deze.'

Intussen heeft Tanju zijn eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen gespeeld, en hij werd niet uitgejouwd.

Hulya heeft haar nood geklaagd in de Cumhuriyet, een serieuze krant die zich tot dan toe nog niet met de zaak had beziggehouden. 'Onze affaire is een nationale kwestie geworden. Dat betekent dat ons land er niet goed voorstaat. De pers schrijft over ons en niet over de werkelijk belangrijke zaken. Ik ben geen verrader van mijn land. Ik gebruik ook geen cocaine of andere drugs, en ik verander niet elke dag van man. Ik ben de laatste twee jaar met een man geweest die ik liefheb en respecteer... ' Een lichtpunt is dat de affaire nieuwe aandacht heeft gewekt voor de juridische aspecten van echtbreuk in Turkije, bij de vervolging waarvan de vrouw in het nadeel blijkt. Als er sprake is van overspel met een getrouwde partner, kan alleen de bedrogen man een aanklacht indienen, niet de bedrogen vrouw. En de procedure van het 'betrappen' geschiedt onder omstandigheden die vernederender zijn voor de betrapte vrouw dan voor de betrapte man.

Op een tip van de bedrogen partner kan de politie een inval doen in het pand dat door de bedrogene wordt aangeduid als liefdesnest. De officier van justitie gaat mee. Ook als de twee verdachten niet samen in bed worden aangetroffen, kunnen ze worden meegenomen naar het politiebureau, waar de vrouw aan een gynaecologisch onderzoek kan worden onderworpen. In de pers wordt er op aangedrongen deze wetgeving te wijzigen of af te schaffen, zoals al enkele jaren geleden tot heil van Dimtra en Andreas in Griekenland is gebeurd.

    • Frans van Hasselt