De mol en de ezel

'Blind', zuchtte de Mol, 'Woordblind vanaf de geboorte,' 'Brij', fluisterde de Ezel 'Balkenbrij van achter naar voor.'

Triest groef de Mol een kuil De Ezel donderde in het gat Ze hadden elkaar voor eeuwig lief.

    • Doortje Hannig