Balten demonstreren op verjaardag van pact 1939

LAZDIJAI, 24 aug. Enkele duizenden Litouwers hebben gisteren met een demonstratie aan de grens met Polen het Sovjet-Duitse verdrag van 23 augustus 1939 herdacht en geprotesteerd tegen de controle die de Sovjet-staatsveiligheidsdienst KGB nog altijd uitoefent op het grensverkeer.

De Litouwers hadden gehoopt op een massademonstratie aan beide kanten van de grens. De Sovjet-autoriteiten hadden zich daar ook op voorbereid: enerzijds waren tanks bij de grenspost Lazdijai samengetrokken, anderzijds hadden de grenswachten opdracht gekregen niet te provoceren en demonstranten geen moeilijkheden in de weg te leggen.

Aan Poolse zijde was de belangstelling gisteren echter gering en ook aan de Litouwse kant van de grens kwamen slechts rond vijfduizend betogers opdagen. Vijfhonderd van hen staken zonder problemen de grens over. President Landsbergis van Litouwen hield een toespraak, waarin hij stelde dat 'deze actie een van de oude bolsjewistische mythen heeft vernietigd de mythe dat grondgebied dat door de Sovjet-Unie wordt bezet daarmee direct heilig Sovjet-gebied wordt'. In de drie Baltische landen betoogden gisteren in totaal rond dertigduizend mensen ter gelegenheid van de 51ste verjaardag van het Molotov-Ribbentrop-pact. In de geheime clausules van dat Sovjet-Duitse niet-aanvalsverdrag werd afgesproken dat de toen nog onafhankelijke Baltische landen tot de Sovjet-invloedssfeer behoorden; een jaar later werden ze door de Sovjet-Unie geannexeerd. Het Poolse blad Gazeta Wyborcza drukte gisteren de volledige tekst van het pact af. (UPI, Reuter)