ABN Amro Holding besluit tot maximale emissie pref's

ROTTERDAM, 24 aug. De ABN Amro Holding zal het maximale aantal van 260 miljoen preferente aandelen van vijf gulden per stuk uitgeven, die een preferent dividend bieden van 9,5 procent per jaar.

Inschrijving op de emissie staat voor houders van inschrijfrechten open tot en met volgend week vrijdag. Die rechten worden vanaf maandag op de beurs verhandeld. De Amro zelf schat de waarde van de rechten op 13 cent.

De holding had eerder aangekondigd dat het preferent dividend tussen de 0,25 en 1 procentpunt boven het gemiddeld effectief rendement van de vijf langst lopende staatsleningen zou liggen. Het feitelijk preferent dividend ligt 5,66 basispunten boven die maatstaf, die gisteren op 8,934 procent stond. Medio juli, toen de banken aankondigden dat het preferent dividend ongeveer 9,5 procent zou zijn, was die afstand 6,26 procentpunt omdat het gemiddeld rendement van de staatsleningen toen 8,874 procent was. Uit de verkleining van de premie valt op te maken dat de ABN Amro Holding vertrouwen heeft in het welslagen van de emissie.

Als de emissie slaagt, zal meer dan de helft van het nominale kapitaal van de ABN Amro holding bestaan uit preferente aandelen. Tot op heden is ruim 97 procent van de gewone aandelen ABN en Amro aangeboden ter omwisseling in aandelen ABN Amro Holding.

De holding heeft inmiddels haar bod gestand gedaan. Voor aandeelhouders die nog niet hebben omgewisseld zal de holding de inschrijfrechten volgende week bestens verkopen in de markt. De opbrengst wordt tot eind november beschikbaar gehouden voor aandeelhouders ABN en Amro die alsnog omwisselen.

Vanaf aanstaande maandag zullen de gewone aandelen ABN Amro Holding genoteerd zijn aan de Amsterdamse effectenbeurs onder de aanduiding AABNK op het grote bord. De holding zal de beurs vragen op zo kort mogelijke termijn de aandelen ABN en Amro uit de notering te halen. De beurs beslist wanneer dit gebeurt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de notering op beurzen in andere landen. Naar verwachting zal de beursnotering van ABN en Amro over een maand of twee zijn beeindigd.

Aandeelhouders ABN en Amro die na november willen omwisselen kunnen dat dan nog steeds doen, maar kunnen dan geen aanspraak meer maken op de opbrengst van de inschrijfrechten.

Na sluiting van de emissie zullen de holding en de ABN en Amro Bank volgende week vrijdag hun halfjaarresultaten en interimdividend bekendmaken. Die zelfde dag zullen de aandeelhouders ABN en Amro hun nieuwe stukken ABN Amro Holding krijgen.