Zes Westerse computers voor kerncentrales in Sovjet-Unie

ROTTERDAM, 23 aug. De Sovjet-Unie krijgt zes hoogst moderne computers uit de Verenigde Staten geleverd die zullen worden gebruikt voor de verbetering van de veiligheid van haar kerncentrales.

Voor de levering is toestemming verleend door de Cocom, de organisatie die tijdens de Koude Oorlog door het Westen is opgericht om de export van militair belangrijke technologie naar het Oostblok te verhinderen.

De 'mainframe'-computers, die zes maal zoveel capaciteit hebben als de computers waarover de Russen tot nu toe beschikken, zijn afkomstig van het Amerikaanse computerbedrijf Control Data en zullen in september wordden verscheept. Ze hebben een totale waarde van 32 miljoen dollar.

Hoewel de levering een doorbraak is in de Westerse uitvoer van hoogwaardige technologie naar de Sovjet-Unie, heeft volgens Control Data de Amerikaanse regering strakke beperkingen opgelegd aan het gebruik van de computers. Ze mogen in geen geval worden ingezet voor militaire doeleinden. De Sovjet-Unie heeft erin toegestemd dat Control Data het gebruik mag inspecteren. In ruil hiervoor zullen de Verenigde Staten software leveren voor nucleaire veiligheid die tot voor kort onder de Cocom-regels viel en niet geexporteerd mocht worden.

Tijdens zijn laatste bezoek aan de VS heeft Sovjet-president Gorbatsjov de fabrieken van Control Data bezocht. Daar is hem uitgelegd hoe met de nu geleverde apparatuur storingen in kercentrales kunnen worden opgespoord en onderzocht.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van handel is het in ieders belang dat de Sovjet-Unie over de modernste technologie beschikt om haar meer dan 50 kerncentrals te beveiligen. De discussie over het gebrek aan veiligheid is wereldwijd opgelaaid na de ramp in 1986 met de kerncentrale in Tsjernobyl.