'Zeker geen pr-babbels' in Waddenzee-uitzending

In oktober viert de Waddenvereniging een feestje, ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan. Nou ja, een feestje, 'in al die jaren hebben we een ding bereikt en dat is dat de Waddenzee nog bestaat', klinkt het wat somber ten burele van de vereniging. Want de tijd dat er plannen werden gesmeed om de zee in te polderen mag dan voorbij zijn, er blijven genoeg zaken over die het gebied bedreigen: lozingen, grondstofwinning en niet in de laatste plaats de toerist. Met een marathon-radiouitzending onder de titel 'KRO's Waddendag' loopt de KRO morgen vast vooruit op het jubileum van de Waddenvereniging. Van tien over zeven 's morgens tot half vier 's middags staat het Waddengebied zijn betekenis, de gevaren die dit bijzondere stuk natuur loopt en de toekomst centraal. De Waddendag valt in twee delen uiteen: een ontbijtshow (van 7.10 tot 8.50) waarin de drie verantwoordelijke bewindslieden voor de Waddenzee (Alders, Maij-Weggen en Braks) hun plannen met het gebied op tafel leggen, en, na een onderbreking voor de programma's Postbus 900 en Adres onbekend, een 'totaalprogramma' (vanaf 10.04 uur). Daarin onder meer een gesprek over de ontstaansgeschiedenis van de Waddenzee en een terugblik op 25 jaar Waddenvereniging. De uitzending is echter beslist niet bedoeld als ledenwerfprogramma voor de milieu-organisatie, aldus de KRO. (Al mag in het programma wel even het telefoonnummer worden genoemd, weten ze bij de Waddenvereniging.)Belangrijke programma-onderdelen zijn de discussies tussen 'boosdoeners' in het Waddengebied en milieubeschermers. Zo wordt het bedrijf Petroland in Harlingen aan de tand gevoeld over het plan om de gas- en oliewinning in de Waddenzee uit te breiden en volgt tussen elf en twaalf een discussie over de chloorchemie en giftige lozingen van Akzo in Delfzijl onderwerp dat onlangs leidde tot een hevig conflict binnen de Waddenvereniging en het aftreden van de voorzitter.

Van twaalf tot twee wat lichtere informatie: een gesprek met Lenie 't Hart van de zeehondencreche in Pieterburen, met bewoners van Schiermonnikoog over de voor- en nadelen van het leven op een eiland, en met Mina Toxopeus, dochter van de laatste eilandvoogd van Rottum, over haar jeugd op het onbewoonde Rottumeroog.

In het laatste deel van de uitzending aandacht voor de toekomst van de Waddenzee en de rol van de lokale bestuurders. Waarom is de bescherming van het gebied nog altijd niet wettelijk geregeld, waarom zijn er zoveel overheidsdiensten die zich met het Waddenbeleid bemoeien, waarom vertoont dat beleid zoveel tegenstrijdigheden en waarom houdt de natuurliefde van de lokale bestuurder op zodra het eigen belang in het geding is? 'Elke burgemeester heeft de mond vol over bescherming van de Waddenzee, maar vindt het toch wel leuk als het eigen haventje nog een beetje groter wordt'.

Nee, laat men zich in de Wadden-uitzending vooral voorbereiden op harde confrontaties, waarschuwt de milieu-organisatie, 'dit wordt echt geen dag vol pr-babbels'.

    • Friederike de Raatkro'S Waddendag